Warmia i Mazury Październikowa sesja sejmiku w trybie stacjonarnym

Październikowa sesja sejmiku w trybie stacjonarnym

XLIII sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 25 października 2022 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1). Początek stacjonarnego spotkania o godz. 12.

Transmisja z sesji będzie dostępna również na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji,
 2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,
 3. sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu pomiędzy sesjami,
 4. informacja o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,
 5. informacja „15 lat Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow na Warmii i Mazurach – osiągnięcia i perspektywy 2007-2022” – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
 6. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych za rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,
 7. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
 8. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XL/819/14 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z 30 września 2014 roku w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
 9. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/701/17 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z 27 listopada 2017 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
 10.  podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/237/19 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia rodzaju i maksymalnej wysokości stypendium oraz określenia szczegółowych kryteriów i sposobu przyznawania, warunków wypłacania i zwrotu stypendiów dla studentów będących mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego  referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,
 11.  podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
 12.  podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2022 rok – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
 13.  skargi, wnioski, petycje  referująca: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
 14.  sprawy organizacyjne sejmiku, 
 15.  przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji sejmiku z 27 września 2022 roku,
 16.  sprawy różne, 
 17.  oświadczenia radnych,
 18.  zamknięcie sesji.
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version