Warmia i Mazury Urząd Marszałkowski Dziś absolutoryjna sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

Dziś absolutoryjna sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

Przedwakacyjna sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 28 czerwca 2022 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1). Początek spotkania w trybie stacjonarnym o godz. 12.

Wśród tematów: raport o stanie województwa, głosowanie nad wotum zaufania, sprawozdanie finansowe za rok 2021 i głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi województwa.

Przedstawiona zostanie również informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w 2021 roku.

Transmisja z sesji będzie dostępna również na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl

PORZĄDEK OBRAD:
1. otwarcie sesji,
2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,
3. sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu w okresie między sesjami,
4. raport o stanie województwa warmińsko-mazurskiego w 2021 roku, debata i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi województwa warmińsko-mazurskiego – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa,
5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa warmińsko-mazurskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa warmińsko-mazurskiego za 2021 rok oraz  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi województwa warmińsko-mazurskiego – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa,
6. informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2021 – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa,
7. sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022 – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
8. ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 2021 rok – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
9. podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzyżewo działka gruntu nr 148/22 o pow. 11,9663 ha – referujący: Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa,
10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie rady społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie – referująca: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
11. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
12. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2022 rok – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2022 roku – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom z województwa warmińsko-mazurskiego dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa,
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Susz – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
16. skargi, wnioski, petycje – referująca: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
17. sprawy organizacyjne sejmiku,
18. przyjęcie protokołów z obrad XXXVIII sesji sejmiku z 31 maja 2022 roku oraz XXXIX sesji sejmiku z 7 czerwca 2022 roku,
19. sprawy różne,
20. oświadczenia radnych,
21. zamknięcie sesji.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
()
x
Exit mobile version