Warmia i Mazury Urząd Marszałkowski Październikowa sesja sejmiku w trybie online

Październikowa sesja sejmiku w trybie online

XXXI sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się we wtorek 26 października 2021 roku. Początek spotkania w trybie online o godz. 11.

Transmisja z sesji będzie dostępna na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl.

Porządek sesji:

1.       otwarcie sesji,

2.       rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,

3.       sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu między sesjami,

4.       informacja dotycząca transportu lotniczego i kolejowego w województwie warmińsko-mazurskim – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,

5.        informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku oraz I półroczu 2021 roku – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,

6.       informacja z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie zadań delegowanych samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,

7.       informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych za rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,

8.       podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021, 2022
z możliwością przedłużenia za lata 2023, 2024 – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,

9.       podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego do regionalnej rady ochrony przyrody działającej przy dyrektorze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie – referująca: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

10.    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz gminy Grunwald – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,

11.    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Barciany – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,

12.    podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039” – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,

13.    podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,

14.    skargi, wnioski, petycje – referująca: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

15.    sprawy organizacyjne sejmiku,

16.    przyjęcie protokołu z XXX sesji sejmiku z 28 września 2021 roku,

17.    sprawy różne,

18.    oświadczenia radnych,

19.    zamknięcie sesji.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
()
x
Exit mobile version