Konsul generalna Niemiec Cornelia Pieper z wizytą u Aleksandry Kosiorek

W poniedziałek, 3 czerwca, w Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się spotkanie prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek z konsul generalną Niemiec Cornelią Pieper. Celem spotkania było zapoznanie się i określenie dalszej współpracy między Gdynią, a jej miastem siostrzanym, niemiecką Kilonią. 

Konsul generalna Niemiec Cornelia Pieper złożyła Aleksandrze Kosiorek wizytę kurtuazyjną. Pogratulowała sukcesu wyborczego i objęcia stanowiska prezydenta Gdyni, a także złożyła najserdeczniejsze życzenia. 

Dalsza część rozmowy dotyczyła zacieśnienia więzów między Gdynią, a jej miastem siostrzanym, czyli niemiecką Kilonią. Panie rozmawiały o współpracy dotyczącej nie tylko wymiany naukowej i architektonicznej w aspekcie gdyńskiego modernizmu, ale również  kulturalnej. 

Gdynia i Kilonia – współpraca od lat 

Warto tu przypomnieć, że nadbałtycka Kilonia – miasto portowe w północnych Niemczech – już od dawna współpracuje z Gdynią. Ta kooperacja opiera się na „Porozumieniu ramowym” podpisanym 25 czerwca 1985 roku, zastąpionym zmodyfikowaną wersją z 7 lutego 1997 roku. Porozumienie dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie gospodarki komunalnej, służby zdrowia i opieki społecznej, budownictwa komunalnego, przemysłu stoczniowego, kultury, sportu i turystyki. 

Wśród najważniejszych efektów współpracy Gdyni z Kilonią można wymienić m.in.: 

  • pomoc rzeczową na rzecz Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, pogotowia ratunkowego, szpitali gdyńskich, Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni
  • pomoc finansową na rzecz powodzian (2001) i uchodźców wojennych (2022), 
  • współpracę pomiędzy szkołami gdyńskimi, w tym z Zespołem Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni oraz Szkołą Muzyczną
  • przygotowanie projektu Parku Kilońskiego w Gdyni przy pomocy Biura Terenów Zielonych w Kilonii (1996/1997) oraz nadanie przez Radę Miasta Gdyni oficjalnej nazwy Park Kiloński terenowi przeznaczonemu na cele rekreacyjne oraz otwarcie Parku Kilońskiego w Gdyni (1999), 
  • coroczny udział miasta Gdyni w międzynarodowej imprezie Kieler Woche – stoisko gdyńskie z ofertą informacyjno-turystyczną oraz promujące regionalne rzemiosło, 
  • wizyty studyjne dot. księgowości i budżetu, planowania przestrzennego i zieleni miejskiej, smart city, polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 
  • udział w imprezach sportowych (Igrzyskach Miast Bliźniaczych, wymianach międzyklubowych), 
  • organizację wystaw fotograficznych i wystaw obrazów/tkanin, spektakli teatralnych, występów zespołów muzycznych,
  • organizację konkursu „Rozszerzona rzeczywistość a edukacja” dla pełnoletnich gdynian – uczniów gdyńskich szkół średnich. Zwycięzcy konkursu w ramach nagrody wzięli udział w Hackathonie rozszerzonej rzeczywistości „Future Education”, który organizowała Kilonia – (wrzesień-listopad 2022)

Sylwetka Cornelii Pieper 

Cornelia Pieper ur.odziła się 4 lutego 1959 roku w Halle/Saale. Od 2014 roku jest Konsulem Generalnym Niemiec w Gdańsku. Wcześniej, w latach 2009-2013 była Sekretarzem Stanu w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Koordynatorką rządu federalnego ds. międzyspołecznych relacji polsko-niemieckich oraz w latach 1998-2013 posłanką do Bundestagu; frakcja FDP (Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Badań i Szacowania Konsekwencji Rozwoju Technologii, Rzeczniczka frakcji FDP ds. polityki badań naukowych).

W latach 2001-2005 Cornelia Pieper była Sekretarzem Generalnym FDP, a od 1990 roku jest politykiem działającym na płaszczyźnie kraju związkowego i federacji. W 1982 roku ukończyła uniwersytet w Lipsku oraz w Warszawie na kierunku językoznawstwo stosowane. Jest  dyplomowaną tłumaczką języków: polskiego i rosyjskiego. Otrzymała wyróżnienia Profesora h.c. (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) w 2011 roku oraz Doktora h.c. (Uniwersytet Dokkyo, Japonia) w 2010 roku.

Jest wdową, ma jednego syna. 

Zygmunt Gołąb
Fot. Magdalena Czernek

Poprzedni artykułZastrzeż PESEL i chroń swoje dane
Następny artykułDzień Otwarty Rady Miasta Gdańska
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze