Pomorskie Trójmiasto Przed nami III sesja Rady Miasta Gdyni

Przed nami III sesja Rady Miasta Gdyni

W środę, 29 maja odbędzie się III sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas obrad pod głosowanie zostaną poddane projekty uchwał dotyczące m.in.: ustalenia wynagrodzenia prezydent Gdyni, zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2024 rok, zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2024-2037, przyjęcia Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży czy zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

Radni Gdyni ponownie zasiądą w ławach w środę, 29 maja o godz. 12.00. Tradycyjnie spotkają się w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni. Posiedzenie będzie można śledzić na żywo na stronie Gdynia.pl oraz portalu eSesja.tv.

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gdyni na 2024 rok,
 • zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gdyni na lata 2024-2037,
 • ustalenia wynagrodzenia prezydent Gdyni,
 • zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gdyni,
 • zmiany uchwały Rady Miasta Gdynia w sprawie wyboru przedstawicieli Gdyni w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa,
 • przyjęcia Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Gdyni,
 • uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Gdyni,
 • nadania imienia Przedszkolu nr 25 w Gdyni,
 • zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chylońskiej,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gminnych położonych przy ul. Zielonej oraz skwerze Kościuszki,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kacze Buki,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy al. Jana Pawła II oraz bulwarze Nadmorskim,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Szyprów,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Unruga,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gniewskiej,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie przez miasto darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej,
 • zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2024 roku,
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność miasta i położonej przy ul. Ejsmonda,
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność miasta i położonej przy al. Zwycięstwa 138/32.

Pełny porządek obrad można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Magdalena Czernek
fot. Magdalena Śliżewska

UM Gdynia

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version