Pomorskie Trójmiasto Wybory do rad dzielnic w Gdyni. Zgłoszenia kandydatur do 19 kwietnia

Wybory do rad dzielnic w Gdyni. Zgłoszenia kandydatur do 19 kwietnia

Rok 2024 rokiem wyborczym. Za nami wybory samorządowe, przed nami jeszcze druga tura wyborów na urząd prezydenta Gdyni, w czerwcu wybory do Parlamentu Europejskiego, natomiast w maju wybieramy radnych dzielnicowych. Można jeszcze zgłaszać kandydatów na radnych dzielnic. 


19 maja
 odbędą się wybory do rad dzielnic. W każdej z gdyńskich dzielnic jest do obsadzenia 15 mandatów. W wyborach do rad dzielnic jest utworzonych 60 obwodów głosowania, o innych numerach i granicach niż w wyborach powszechnych. 

Kandydatów na radnych 21 gdyńskich dzielnic można jeszcze zgłaszać do 19 kwietnia do godziny 20.00. Zajmuje się tym Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, która przyjmuje  zgłoszenia w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 215. 

Lista druków i oświadczeń dla kandydatów – w tym linku

Do poniedziałku 6 maja zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o zarejestrowanych kandydatach na radnych. Zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

Kompetencje rad dzielnic 

Rada dzielnicy jest organem uchwałodawczym. Kadencja rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Zarząd dzielnicy jest organem wykonawczym dzielnicy. Należy też pamiętać o tym, że funkcje w radzie i zarządzie pełnione są społecznie. Funkcji radnego dzielnicy nie można łączyć z mandatem radnego Miasta Gdyni, z funkcją prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika Miasta. 

Zgodnie ze statutem rad dzielnic, mogą one organizować przedsięwzięcia i wspierać inicjatywy swoich mieszkańców w zakresie: 

 • poprawy warunków życia, 
 • zachowania porządku i bezpieczeństwa, 
 • edukacji, 
 • kultury, 
 • wypoczynku, 
 • rekreacji i ochrony zdrowia, 
 • pomocy społecznej,
 • ochrony środowiska,
 • utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji. 

Radni dzielnicy utrzymują stały kontakt z mieszkańcami dzielnicy na zebraniach i dyżurach. Uczestniczą też w sesjach rady dzielnicy oraz biorą udział w pracach komisji powołanych przez radę dzielnicy. Informacje o działalności rady dzielnicy i zarządu dzielnicy są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

Rada dzielnicy może m.in. wybrać i odwołać członków zarządu, wybrać komisje i ustalić ich zakres działania i skład osobowy, a także uchwalać projekt planu wykorzystania środków finansowych i planu wydatków dzielnicy. 

Do właściwości rady dzielnicy należą również: 

 • stanowienie w sprawach należących do zakresu działania dzielnicy, 
 • występowanie do Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskami dotyczącymi uchwalania i realizacji budżetu miasta w zakresie działania dzielnicy, 
 • występowanie do Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań publicznych miasta na terenie dzielnicy, 
 • opiniowanie w sprawach dzielnicy, 
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdyni, innymi radami dzielnic, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców.

Zygmunt Gołąb
UM Gdynia

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version