Pomorskie Trójmiasto Tematy społeczne podczas Rady Miasta Gdańska

Tematy społeczne podczas Rady Miasta Gdańska

Gdańsk. LXVI Sesja Rady Miasta Gdańska

W czwartek, 21 marca podczas Sesji Rady Miasta Gdańska, podjęto decyzję o wsparciu finansowym gdańskich podmiotów leczniczych. Radni określili także zadania, na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Także za zgodą radnych w Gdańsku zamieszka 13 osób z rodzin repatrianckich z Kazachstanu.

Na podstawie porozumienia, zawartego pomiędzy miastem Gdańsk a województwem pomorskim, kontynuowana będzie współpraca z lat 2018-2023 w zakresie ochrony zdrowia.

Milionowe wsparcie dla szpitali

Jednogłośną decyzją radnych, środki w wysokości 1,5 mln zł z tegorocznego budżetu miasta zostaną przeznaczone na zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz na realizację inwestycji w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie Gdańska. Na podstawie zawartego porozumienia łączna wartość pomocy do 31 grudnia 2026 r. wyniesie 4,5 mln zł.

To nie pierwsze wsparcie udzielane przez Miasto dla gdańskich szpitali. Porozumienie podpisane w sierpniu 2018 r. opiewało niemal na 4,7 mln zł. i zostało zawarte na trzy lata. Środki były przeznaczone na zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego. Kolejny dokument, który podpisano w lipcu 2021 r. określało wsparcie w wysokości 4,5 mln zł. Zawarto w nim więcej zadań, a nowe działania dotyczyły też modernizacji w podmiotach leczniczych. Od 2021 r. ze środków miasta Gdańska kupiono sprzęt medyczny. 

Nowe rodziny repatriantów w Gdańsku

Od 2022 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, miasto co roku zaprasza do czterech rodzin repatrianckich, zapewniając im pomoc materialną i wszechstronne wsparcie w integracji i adaptacji. Pomoc obejmuje:

  • wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem się na terenie miasta
  • przyznanie lokalu komunalnego z zasobów gminy
  • pokrycie kosztów: częściowego wyposażenia udostępnionego lokalu mieszkalnego; związanych z czasowym zakwaterowaniem; transportu w granicach miasta Gdańska przez okres pierwszego miesiąca oraz tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pełnych praw mieszkańca Gdańska
  • udzielenie jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na członka rodziny repatrianckiej

Zgodnie z przegłosowaną ustawą do Gdańska zostaną zaproszone kolejne cztery rodziny repatrianckie z Kazachstanu. Łącznie będzie to 13 osób. Oprócz opisanych wyżej możliwości, rodziny będą mogły skorzystać m.in. z lekcji języka polskiego.

Pomoc finansowa z PFRON w 2024 w Gdańsku

Radni przyjęli także uchwałę określającą zadania, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowano m.in. kwoty na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w sprzęt do rehabilitacji. W planie określono m.in. wydatki na rzecz indywidualnych osób z niepełnosprawnościami. Są przeznaczone np.:

  • na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – łącznie 3 099 884 zł
  • na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – łącznie 130 000 zł
  • na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – łącznie 1 700 000 zł
  • na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – łącznie 1 500 000 zł
  • na szkolenia osób z niepełnosprawnością – 40 000 zł

Z kolei dofinansowanie z PFRON np. działalności warsztatów terapii zajęciowej ma wynieść niemal 8 mln zł. Natomiast sportu, kultury i turystyki osób z niepełnosprawnościami ponad 100 tys. zł. Warto dodać, że Rada Miasta Gdańska posiada wyłączną kompetencję do określenia zadań, na które przeznacza się środki z PFRON. Podział środków opiniowała Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Sylwia Ressel
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version