Pomorskie Trójmiasto Nagroda im. prezydenta Pawła Adamowicza trafiła do Stowarzyszenia Ambasada Demokracji Lokalnej w Zavidovići

Nagroda im. prezydenta Pawła Adamowicza trafiła do Stowarzyszenia Ambasada Demokracji Lokalnej w Zavidovići

19 March 2024, CoR President participating in the plenary session. Democracy and values - ceremony for the Mayor Pawel Adamowicz Award Belgium - Mons - March 2024 
Vasco Ilídio ALVES CORDEIRO, President of the European Committee of the Regions
 © European Union / Fred Guerdin

Podczas sesji Komitetu Regionów w Belgii wręczono Nagrodę im. prezydenta Pawła Adamowicza. Laureatem III edycji Nagrody zostało Stowarzyszenie Ambasada Demokracji Lokalnej w Zavidovići. 

Stowarzyszenie zostało nagrodzone z wdzięczności za walkę o prawa człowieka i działania na rzecz przywrócenia godności i autonomii ofiarom konfliktów na całym świecie. Specjalne wyróżnienie jury trafiło do Ally Myronovej, wójt gminy Inhulka w obwodzie mikołajowskim na Ukrainie. Inauguracyjne przemówienie wygłosił Vasco Alves Cordeiro, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. 

W sesji Komitetu Regionów wzięła udział Magdalena Adamowicz, europosłanka, żona zmarłego prezydenta. 

– Jeśli nie ja, to kto? Jeśli nie Gdańsk, to które inne miasto ma pomóc uchodźcom? Jeśli nie miasto wolności i solidarności, to które inne miasto ma dać świadectwo braterstwa wobec najbardziej pokrzywdzonych?” – tak mówił do mnie Paweł, gdy za pomaganie uchodźcom skrajna prawica wystawiła mu symboliczny akt zgonu, gdy stał się celem niewyobrażalnego hejtu a ja i nasze córki bałyśmy się o niego każdego kolejnego dnia. – mówiła podczas uroczystości europosłanka Magdalena Adamowicz. -Jeśli nie my, to kto – ten etos przyświecał też trzem pacyfistom z Brescii, którzy dostarczali pomoc humanitarną do Zavidovici w Bośni i Hercegowinie i za to zostali porwani i zabici w 1993 roku. To oni stali się patronami ADL Zavidovići Association, które jest laureatem Nagrody Pawła Adamowicza za rok 2023. Dziś stowarzyszenie pomaga tysiącom uchodźców, krzewi rozmowę w miejsce przemocy i szacunek do drugiego człowieka w miejsce nienawiści. 

W sesji Komitetu Regionów brała udział także Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 

– Laureaci Nagrody Prezydenta Pawła Adamowicza to bohaterowie, których odwaga i determinacja w krzewieniu wolności, solidarności i równości sprawia, że otaczający nas świat zmienia się na lepszy. – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Decyzja Jury Nagrody o specjalnym wyróżnieniu dla wójt Ally Myronowej to ważny sygnał, że warto jest mieć odwagę, aby czynić dobro. Wartości te są mi szczególnie bliskie, zarówno jako dla samorządowca i przewodniczącej Grupy Roboczej Ukraina w Europejskim Komitecie Regionów.

Autorem statuetki, która trafiła do laueata jest rzeźbiarz Krzysztof Bednarski. Statuetka przedstawia ptaka w locie, jako znak wolności i niezależności. Ptak szybuje ze świata pogrążonego w ciemnościach ku jasności. 

Associazione per l’ Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici/ Stowarzyszenie Ambasada Demokracji Lokalnej w Zavidovići 

Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej w Zavidovici ma swoje początki w 1996 roku i jest dowodem, jak determinacja w działaniu na rzecz obrony praw człowieka angażuje społeczeństwo obywatelskie, wolontariuszy, organizacje pozarządowe oraz władze lokalne i międzynarodowe. U podstaw projektu leży spontaniczna inicjatywa grupy pacyfistów skupionych w Koordynacji Inicjatyw Solidarnościowych w Brescii (Włochy), która w 1992 roku, w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie, rozpoczęła przeprowadzanie akcji ratowniczych i pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej, jednocześnie przyjmując uchodźców i wysiedleńców we Włoszech. 

Od lat 90-tych Stowarzyszenie niesie pomoc i działa na rzecz odzyskania godności gospodarczej i społecznej autonomii dla tysięcy ludzi, którzy byli ofiarami konfliktów lub prześladowań na całym świecie. Działania udowadniają, jak kluczowa jest rola gmin oraz ich przedstawicieli, w obronie i promowaniu demokracji, wolności słowa oraz przeciwdziałaniu i zapobieganiu nietolerancji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści. Organizacja prowadzi działalność w oparciu o metodologię zdecentralizowanej współpracy w różnych obszarach: demokracja lokalna, środowisko, lokalny rozwój gospodarczy, opieka społeczna, działalność kulturalna, z szczególny nacisk na kobiety, młodzież i ochronę praw człowieka. 

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność we Włoszech, głównie na terytoriach Brescii, Alby i Cremony poprzez terytorialną koordynację członków oraz w Europie Południowo-Wschodniej głównie w Bośni i Hercegowinie w Zavidovići. 

We Włoszech ADL Zavidovici pracuje przy przyjmowaniu osób ubiegających się o azyl i uchodźców, zarządza projektami wraz z lokalnymi gminami, których celem jest radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi związanymi z uchodźcami. Na szczeblu krajowym jest zaangażowana w sieć Koordynacji Euroazylowej. Stowarzyszenie specjalizuje się nie tylko w usługach w zakresie mieszkalnictwa materialnego i pomocy prawnej, ale jest także ekspertem w zakresie orientacji i integracji zawodowej oraz innowacyjność w zakresie procesu bliskości i aktywności rzecznictwa na różnych poziomach. Stowarzyszenie współpracuje z Prefekturą, Komendą Policji, różnymi gminami i województwem Brescii, ale także z wieloma stowarzyszeniami promującymi prawa człowieka i zaangażowanie społeczności lokalnej. Razem z gminą Brescia koordynuje działania służb antydyskryminacyjnych. Od 2022 roku realizuje program dla ofiar przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację i tożsamość płciową. 

Specjalne wyróżnienie jury 

Specjalne wyróżnienie jury trafiło do Ally Myronovej, wójt gminy Inhulka w obwodzie mikołajowskim na Ukrainie. Alla Myronova od ponad 20 lat realizuje liczne projekty, aktywnie walcząc o swoją społeczność podczas rosyjskiej okupacji i uosabiając lojalność wobec swojej gminy i narodu ukraińskiego. 

Nagroda im. prezydenta Pawła Adamowicza 

Nagroda propaguje spuściznę Pawła Adamowicza w obronie demokracji na szczeblu lokalnym oraz stanowi hołd i uznanie dla wszystkich osób, które odważnie i uczciwie stawiają czoła nietolerancji, radykalizacji, mowie nienawiści, uciskowi i ksenofobii. Laureatką I edycji nagrody jest burmistrz Kolonii Henriette Reker, w II edycji statuetka trafiła do gminy Michałowo za pomoc udzielaną uchodźcom na granicy z Białorusią. 

Wyróżnienie zostało przyznane wspólnie przez miasto Gdańsk, na którego czele przez 20 lat stał Paweł Adamowicz, Międzynarodową Sieć Miast Schronienia ICORN oraz Europejski Komitet Regionów, którego nieżyjący prezydent był członkiem. 

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version