Pomorskie Trójmiasto Nabór uzupełniający kandydatów na ławników

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników

Od 8 do 26 stycznia 2024 r. w Biurze Rady Miasta Gdańska przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe na kadencję 2024-2027. Łącznie potrzeba 35 ławników.

Potrzebnych jest 14 ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 oraz 21 ławników do Sądu Rejonowego, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 14.

Jak się zgłosić

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Rady Miasta Gdańska: Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1, pok. 121 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Druki zgłoszeń oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Rady Miasta Gdańska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerem telefonu 58 323 70 21.

Kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sądów
 • stowarzyszenia
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych)
 • co najmniej 50 (pięćdziesięciu) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może zostać każdy obywatel Polski, mający pełnię praw cywilnych i obywatelskich, który spełnia określone warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być m.in. osoby zatrudnione w sądach i prokuraturach, policjanci, żołnierze, radni gminy, powiatu i województwa oraz duchowni.

Oprócz dziennej diety w wysokości 143 zł i 74 gr na rękę, ławnikowi przysługuje 15 zł 61 gr zwrotu kosztów podróży. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sędzia społeczny może zostać wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku. Liczba tych dni może być zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych przyczyn, a zwłaszcza w przypadku konieczności zakończenia rozprawy z udziałem ławnika.

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version