Pomorskie Trójmiasto Dzień Wszystkich Świętych w Gdańsku

Dzień Wszystkich Świętych w Gdańsku

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. W tym okresie obowiązywać będą zmiany w komunikacji miejskiej i organizacji ruchu. W dotarciu na cmentarze pomogą trzy specjalne linie autobusowe: 601, 610 i 627 oraz tramwajowa 18. Fundacja Gdańska, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadziła wspólnie z wolontariuszami akcję sprzątania grobów.

 – Zbliża się okres, kiedy w mieście będą wprowadzane zmiany w organizacji ruchu oraz komunikacji zbiorowej. Największych utrudnień spodziewamy się w obszarach największych nekropolii, czyli przy cmentarzu Łostowickim i na Srebrzysku. Tam też wprowadzamy dodatkowe środki w postaci trzech linii autobusowych i jednej tramwajowej, by te utrudnienia były jak najmniejsze. Zachęcamy, by tego dnia zostawić samochód w domu i skorzystać z komunikacji zbiorowej – mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.

– Uczulam, by nie jeździć na pamięć, bo ruch wokół cmentarzy będzie zorganizowany inaczej niż na co dzień. Nie ufajmy do końca GPS-owi, ponieważ te zmiany będą chwilowe i mogą nie zostać uwzględnione przez te systemy – przestrzega Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu radnych Wszystko dla Gdańska. To czas, kiedy na cmentarzach robi się duży tłok i niestety zdarza się, że grasują kieszonkowcy. Proszę więc uważać – dodaje radna Beata Dunajewska.

Organizacja ruchu

– Zmiany w organizacji ruchu będą analogiczne do tych z ubiegłych lat. Pierwsze zmiany wejdą już w sobotę 28 października. Można spodziewać się zakazu wjazdu na cmentarze, który potrwa do 2 listopada. Ponadto ograniczeniu wjazdu podlegać będą już jezdnie serwisowe bezpośrednio w miejscach prowadzenia handlu przy cmentarzu Srebrzysko i przy cmentarzu Łostowickim – mówi Agata Lewandowska, Miejski Inżynier Ruchu. – Proszę zwracać uwagę na znaki drogowe pojawiające się w obszarze cmentarzy. Służby, zarówno policja, jak i straż miejska będą patrolowały i kontrolowały obszar wokół cmentarzy. Prosimy o niewjeżdżanie na tereny zielone, tereny te są grząskie. Pasy rozdziału są miejscami, na których parkować i zatrzymywać się nie wolno. Będą one dodatkowo wygrodzone.

Na ulicach znajdujących się w rejonie cmentarzy zaplanowano uruchomienie specjalnych cykli zmiany programów sygnalizacji świetlnej, w celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepustowości w newralgicznych kierunkach. W zależności od miejsca i potrzeb cykle sygnalizacji będą wydłużone bądź skrócone. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na komunikaty wyświetlane na tablicach zmiennej treści.

Mieszkańcy oraz osoby prowadzące stałą działalność gospodarczą przy ul. Łostowickiej mogą udać się do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni po identyfikatory. Będą one wydawane od 25 do 31 października (środa- wtorek) w godzinach od 07.00 do 15.00 w siedzibie GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9a. Identyfikatory wydawane będą przez Dział Inżynierii Ruchu w pokoju nr 131.

Cmentarz Łostowicki

1 listopada ul. Łostowicka będzie zamknięta dla ruchu z wyłączeniem: komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktualną niebieską  kartę parkingową oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenia przycmentarnego handlu. Dla komunikacji miejskiej ruch na ul. Łostowickiej będzie dwukierunkowy, dla pozostałych uprawnionych jednokierunkowy w relacji od ul. Kartuskiej do al. Armii Krajowej.

Od soboty 28 października zamknięta dla ruchu będzie jezdnia serwisowa ul. Łostowickiej przy punktach handlowych. Tego dnia ustawione zostaną również wygrodzenia na al. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łostowicką w stronę ul. Jabłoniowej. Od 28 października wprowadzone zostanie również ograniczenie prędkości na al. Armii Krajowej do 50 km/h.

Miejsca parkingowe

 • parking dla osób niepełnosprawnych wyznaczony będzie przy bocznej bramie cmentarza – poniżej bramy głównej (ok. 200 miejsc postojowych),
 • postój taxi wyznaczony będzie na prawym pasie jezdni ul. Łostowickiej, w relacji
  do al. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking,
 • 3 parkingi ogólnodostępne: pierwszy na prawym pasie ruchu ul. Nowolipie, od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, w relacji do ul. Kartuskiej (ok. 90 miejsc postojowych), drugi przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego (ok. 90 miejsc postojowych), trzeci za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej, która 1 listopada będzie jednokierunkowa w relacji do ul. Nowa Olchowa (ok. 200 miejsc postojowych). Jednocześnie zwracamy się z prośbą o prawidłowe parkowanie pojazdów, ponieważ na ul. Cedrowej będzie odbywał się także ruchu pojazdów komunikacji miejskiej.

Na cmentarzu Łostowickim otwartych będzie łącznie 11 bram – brama główna, 4 wejścia w rejonie parkingu przy ul. Łostowickiej, 4 wejścia od strony ul. Cedrowej oraz 2 wejścia od strony al. Armii Krajowej.

W dniach od 27 października od godz. 15.00 do 2 listopada włącznie wjazd na teren cmentarza Łostowickiego będzie zabroniony. Zakaz dotyczyć będzie także osób powyżej 65. roku życia oraz osób niepełnosprawnych ruchowo. W pozostałe dni wjazd na teren cmentarza możliwy będzie zgodnie z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

Cmentarz Centralny Srebrzysko

Dojazd do Cmentarza Centralnego „Srebrzysko” odbywał się będzie jedną jezdnią al. Żołnierzy Wyklętych. Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia będzie dwukierunkowa dla autobusów, taksówek i osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenie przycmentarnego handlu.

Mieszkańcy oraz osoby prowadzące stałą działalność gospodarczą przy ul. Łostowickiej mogą udać się do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni po identyfikatory. Będą one wydawane od 25 do 31 października (środa- wtorek) w godzinach od 07.00 do 15.00 w siedzibie GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9a. Identyfikatory wydawane będą przez Dział Inżynierii Ruchu w pokoju nr 131.

Wyłączony zostanie dla ruchu ogólnego wjazd w al. Żołnierzy Wyklętych z Ronda de la Salle’a. Objazd wyznaczony będzie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina i Grunwaldzką. Tymczasowe przystanki w relacji do ul. Potokowej wyznaczone zostaną na jezdni: jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego, a drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki. Zamknięte dla ruchu ogólnego będą ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej. Ul. Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa dla pojazdów taxi w relacji do al. Żołnierzy Wyklętych, gdzie wyznaczony zostanie postój taxi. Na ul. Ogrodowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej. Dojazd dla mieszkańców ul. Róży Ostrowskiej odbywać się będzie od ul. Zabytkowej.

Od soboty 28 października na ul. Słowackiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego. Tego dnia wprowadzony zostanie również jeden kierunek ruchu na ul. Srebrniki na odcinku od wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego do wiaduktu PKM. Ponadto 28 października zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia przy bramie głównej cmentarza.

Miejsca parkingowe

Tymczasowe parkingi wyznaczone zostały na ul. Słowackiego od wyjazdu ze stacji paliw w stronę ul. Reymonta i ul. Chrzanowskiego (ok. 70 miejsc postojowych) oraz na ul. Róży Ostrowskiej (ok. 40 miejsc postojowych).

W celu uniknięcia tłoku na ciągach komunikacyjnych cmentarza zwracamy się z prośbą do osób odwiedzających nekropolię o korzystanie nie tylko z bramy głównej, ale także z wejść bocznych, znajdujących się jak najbliżej poszczególnych kwater. Wejście na Cmentarz Centralny „Srebrzysko” możliwe będzie bramą główną, jak również 14 wejściami bocznymi, prowadzącymi od strony ul. Podleśnej, ul. Leśny Stok, Jaśkowej Doliny oraz ul. Ogrodowej.

W dniach od 27 października od godz. 15.00  do 2 listopada włącznie wjazd na teren wjazd na teren Cmentarza Centralnego „Srebrzysko” będzie zabroniony. Zakaz dotyczyć będzie także osób powyżej 65. roku życia oraz osób niepełnosprawnych ruchowo. W pozostałe dni wjazd na cmentarz możliwy będzie zgodnie z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

Cmentarz Oliwski

Do cmentarza w Oliwie dojazd prowadzić będzie ul. Opacką, która  w dniu 1 listopada będzie jednokierunkowa od al. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.

Miejsca postojowe:

 • na parkingu przy ul. Cystersów (ok. 40 miejsc postojowych),
 • na placu u zbiegu ul. Tatrzańskiej i ul. Czyżewskiego (ok. 40 miejsc postojowych)
 • po prawej stronie ul. Czyżewskiego (ok. 200 miejsc postojowych) za bramą na cmentarz.

Na ul. Opackiej i ul. Czyżewskiego, poza miejscami do tego wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.

W celu uniknięcia tłoku na ciągach komunikacyjnych cmentarza zwracamy się z prośbą do osób odwiedzających nekropolię o korzystanie nie tylko z bramy głównej, ale także z wejść bocznych, znajdujących się jak najbliżej poszczególnych kwater. Wejście na Cmentarz Oliwski możliwe będzie bramą główną przy ul. Opackiej, jak również 7 wejściami bocznymi. 4 wejścia zlokalizowane są wzdłuż ul. Czyżewskiego, natomiast 3 wejścia znajdują się od strony siedziby Telewizji Polskiej.

Cmentarz Salvator Nowy

Dojazd do Cmentarza Salvator Nowy na Chełmie odbywał się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd będzie przebiegał ulicami Odrzańską, Worcella i Cienistą.

Cmentarz Garnizonowy

Ruch na ul. Dąbrowskiego odbywał się będzie dwukierunkowo. Po  obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania. Zaparkować będzie można na terenie Placu Zebrań Ludowych. Postój taxi będzie przy ul. 3 go Maja poniżej Dworca PKS. W sobotę 28 października wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na ul. Dąbrowskiego oraz 3 Maja.

Cmentarz św. Franciszka

Dojazd do Cmentarza Św. Franciszka na Siedlcach możliwy będzie od ul. Kartuskiej, od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Miejsca postojowe dla odwiedzających tę nekropolię wyznaczono na jezdni ul. Nowolipie, w relacji Schuberta – Kartuska.

Cmentarz św. Ignacego

Do Cmentarza Św. Ignacego na Oruni dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most (na wysokości posesji nr 37). Wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Cienistej). Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do mostu będzie wyłączony z ruchu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jednokierunkowym odcinku wzdłuż ul. Brzegi (ok. 80 miejsc parkingowych). Ul. Stoczniowców będzie jednokierunkowa.

Cmentarz św. Jadwigi

Dojazd w rejon Cmentarza Św. Jadwigi w Nowym Porcie możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ul. Ks. Góreckiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego z wyjątkiem taxi z wjazdem od strony ul. Marynarki Polskiej przy Morskim Domu Kultury. Miejsca postojowe wyznaczone będą na parkingu Morskiego Domu Kultury.

Cmentarz Sobieszewski

Nie przewidziano wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

– Już od soboty 28 października do czwartku 2 listopada na wybranych liniach autobusowych i tramwajowych będzie więcej kursów. Zostaną też uruchomione linie specjalne. Jedna tramwajowa nr 18, a także trzy linie autobusowe: 601, 610 i 627. Dwie ostatnie linie połączą dwa największe gdańskie cmentarze: Łostowicki i Srebrzysko, a autobusy tych linii 1 listopada będą kursowały dosłownie co kilka minut. Na wszystkich liniach, zwykłych i specjalnych, będzie obowiązywała stała taryfa biletowa – informuje Wojciech Siółkowski, zastępca dyrektora ZTM ds. operacyjnych.  

Sobota i niedziela 28, 29 października

Tramwaje

W sobotę 28 października obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy, a w niedzielę 29 października  świąteczne. Dodatkowo uruchomiona zostanie linia 18.

Linia 18

W godz. 09:00-18:00 funkcjonować będzie specjalna linia cmentarna na trasie Stogi – Śródmieście SKM – Łostowice Świętokrzyska. W sobotę 28.10.2023 r. tramwaje kursować będą co 20 minut, a w niedzielę 29.10.2023 r. w godz. 09:00-12:00 co 30 minut, w godz. 12:00-18:00 co 20 minut.

Autobusy

W sobotę 28 października obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy, a w niedzielę 29 października  świąteczne. Dodatkowo w te dni wprowadzone zostaną zmiany:

Linia 107

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 45 minut.

Linie 115, 162, 227

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 10 minut.

Linie 116, 136

Od pierwszych porannych kursów w obu kierunkach autobusy pojadą al. Żołnierzy Wyklętych z pominięciem ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Chrzanowskiego do skrzyżowania ulicy Słowackiego z al. Żołnierzy Wyklętych).

W kierunku Matemblewa/Niedźwiednika:

Obowiązywać będą przystanki tymczasowe: „Zabytkowa” 02, „Cmentarz Srebrzysko” 02.

Przystanki nieobsługiwane: „Chrzanowskiego” 02, „Srebrniki” 02.

W kierunku Wrzeszcza PKP:

Obowiązywać będą przystanki tymczasowe: „Trawki” (n/ż) 01, „Cmentarz Srebrzysko” 01.

Przystanki nieobsługiwane: „Trawki” (n/ż) 03, „Srebrniki” 01, „Chrzanowskiego” 01.

Linia 601

W godz. 09:00-17:00 specjalna linia cmentarna na trasie: WAŁY PIASTOWSKIE – Dworzec Główny – Podwale Grodzkie – Hucisko – Kartuska – Łostowicka – CMENTARZ ŁOSTOWICKI i z powrotem. Autobusy będą jeździć co około 20 minut.

Linia 627

W godz. 08:00-16:00 specjalna linia cmentarna (łącząca dwie największe nekropolie) na trasie: ŻABIANKA SKM – Subisława – Pomorska – Chłopska – Rzeczypospolitej – Hynka – Żołnierzy Wyklętych – Cmentarz Srebrzysko – Słowackiego – Potokowa – Rakoczego – Nowolipie – Łostowicka – Cmentarz Łostowicki – Witosa – CHEŁM WITOSA i z powrotem. Autobusy będą jeździć co około 10 minut.

Poniedziałek, wtorek 30, 31 października

Tramwaje

Obowiązywać będą powszednie rozkłady jazdy.

Autobusy

Obowiązywać będą powszednie rozkłady jazdy dla dni nauki szkolnej, z opisanymi poniżej zmianami:

Linie 115, 162

W godz. 09:00-14:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 10 minut.

Linie 116, 136

W obu kierunkach autobusy będą jeździć al. Żołnierzy Wyklętych z pominięciem ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Chrzanowskiego do skrzyżowania ulicy Słowackiego z al. Żołnierzy Wyklętych).

W kierunku Matemblewa/Niedźwiednika:

Obowiązywać będą przystanki tymczasowe: „Zabytkowa” 02, „Cmentarz Srebrzysko” 02.

Przystanki nieobsługiwane: „Chrzanowskiego” 02, „Srebrniki” 02.

W kierunku Wrzeszcza PKP:

Obowiązywać będą przystanki tymczasowe: „Trawki” (n/ż) 01, „Cmentarz Srebrzysko” 01.

Przystanki nieobsługiwane: „Trawki” (n/ż) 03, „Srebrniki” 01, „Chrzanowskiego” 01.

Linia 227

W godz. 09:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 10 minut.

Środa 1 listopada – dzień Wszystkich Świętych

Tramwaje

Obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy z poniższymi zmianami:

Linia 2

Tramwaje jeździć będą według rozkładu jazdy zbliżonego do sobotniego, z niewielkimi przesunięciami godzin odjazdów.

Linia 3

W godzinach około 09:00-20:00 linia będzie miała wydłużoną trasę Łostowice Świętokrzyska – Wilanowska (Cmentarz Łostowicki) – Śródmieście – Brzeźno – Nowy Port – i z powrotem. W pozostałych godzinach (04:00-09:00 i 20:00-23:00) linia będzie funkcjonować na stałej trasie (Brzeźno – Łostowice Świętokrzyska). W godzinach 11:00-18:00 częstotliwość zostanie zwiększona do 10 minut.

Linie 6 i 10

W godzinach około 10:00-18:00 tramwaje zwiększą częstotliwość kursowania do 10 minut.

Linia 11

Uruchomienie na stałej trasie, w godzinach około 10:00-17:00 z częstotliwością 10-20 minut.

Linia 18

Specjalna linia cmentarna funkcjonować będzie na trasie Stogi – Łostowice Świętokrzyska, w godz. około 10:00-18:00 z częstotliwością co 10-20 minut.

Autobusy

Obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy. Ponadto:

Linia 107

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 45 minut.

Linia 108

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 20-40 minut (w koordynacji z linią 208 autobusy będą kursować przez Chełm co 20 minut).

Zmieniony przebieg trasy w kierunku Wałów Piastowskich, ulicami: Cienistą oraz Brzegi, z wyłączeniem ulic: Worcella, Styp-Rekowskiego, Reformackiej i Stoczniowców.

Obowiązywać będą przystanki tymczasowe: „Chełm Cienista” 04 oraz „Brzegi” (n/ż) 01.

Nieobsługiwane będą przystanki: „Chełm Cienista” 01, „Worcella” 01, „Reformacka” 01, „Cmentarna” 01. Powrót w kierunku Chełmu stałą trasą, tj. bez zmian. Przystanek „Cmentarna” 02 będzie stały.

Linia 111

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 20 minut.

Linia 115

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 10 minut.

Linie 116 i 136

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 30 minut.

W obu kierunkach autobusy pojadą al. Żołnierzy Wyklętych z pominięciem ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Chrzanowskiego do skrzyżowania ulicy Słowackiego z al. Żołnierzy Wyklętych).

W kierunku Matemblewa/Niedźwiednika:

Obowiązywać będą przystanki tymczasowe: „Zabytkowa” 02, „Cmentarz Srebrzysko” 02.

Przystanki nieobsługiwane: „Chrzanowskiego” 02, „Srebrniki” 02.

W kierunku Wrzeszcza PKP:

Obowiązywać będą przystanki tymczasowe: „Trawki” (n/ż) 01, „Cmentarz Srebrzysko” 01.

Przystanki nieobsługiwane: „Trawki” (n/ż) 03, „Srebrniki” 01, „Chrzanowskiego” 01.

Linia 117

Ulica Czyżewskiego będzie jednokierunkowa. Dlatego, w kierunku pętli Jelitkowo Kapliczna autobusy pojadą przez al. Grunwaldzką. Pominięte ulice: Czyżewskiego, Opacka i Opata Rybińskiego.

Obowiązywać będzie przystanek tymczasowy: „Hołdu Pruskiego” 91 przy ul. Piastowskiej (przy skrzyżowaniu z al. Grunwaldzką). Autobusy obsłużą wszystkie przystanki na zmienionej trasie, tj.: „Nadwodna” 01, „Górskiego” 02, „Opacka” (n/ż) 04.

Przystanki nieobsługiwane: „Czyżewskiego” 01, „Bobrowa” 02, „Cmentarz Oliwski” 02, „Archikatedra Oliwska” 01, „Cystersów” 01, „Oliwa Pętla Tramwajowa” 08.

W kierunku Sopotu trasa i przystanki bez zmian.

Linie: 120, 122, 157, 210

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 30 minut.

Linia 175

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 10 minut.

Ulica Cedrowa będzie jednokierunkowa. Dlatego obowiązywać będą zmiany:

W kierunku Maćków:

Autobusy pojadą objazdem przez ul. Łostowicką (z pominięciem ul. Cedrowej).

Obowiązywać będą tymczasowe przystanki: „Emaus” 03, „Cmentarz Łostowicki” 01, „Wilanowska” 04. Przystanki nieobsługiwane: „Emaus” 02, „Zielony Stok” 02, „Pagórkowa” 02, „Myśliwska” 02, „Migdałowa” 02, „Cedrowa” 02, „Kielecka” 01.

W kierunku Siedlec:

Trasa bez zmian.

Linia 208

W kierunku Muzeum II Wojny Światowej obowiązywać będzie zmiana trasy. Autobusy pojadą ulicami: Cienistą – Brzegi, pominięte ulice: Worcella, Styp-Rekowskiego, Reformacka i Stoczniowców.

Obowiązywać będą przystanki tymczasowe: „Chełm Cienista” 04 oraz „Brzegi” (n/ż) 01.

Nieobsługiwane przystanki: „Chełm Cienista” 01, „Worcella” 01, „Reformacka” 01, „Cmentarna” 01.

W kierunku Łostowic Świętokrzyskiej bez zmian. Przystanek „Cmentarna” 02 będzie stały.

Linia 227

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 8 minut.

Linia 601

Specjalna linia cmentarna na trasie WAŁY PIASTOWSKIE – Dworzec Główny – Podwale Grodzkie – Hucisko – Kartuska – Łostowicka – cmentarz Łostowicki i z powrotem.

W godz. 09:00-10:00 i 17:00-18:00 częstotliwość kursowania co 20 minut, w godz. 10:00-17:00 co 10 minut.

Linia 610

Specjalna linia cmentarna łącząca dwa największe cmentarze: Srebrzysko i Łostowicki, na trasie: WRZESZCZ PKP – Dmowskiego – al. Żołnierzy Wyklętych – Słowackiego – Potokowa – Rakoczego – Nowolipie – Łostowicka – cmentarz Łostowicki i z powrotem. Autobusy jeździć będą w godz. 08:00-16:00, co 4 minuty.

Linia 627

Specjalna linia cmentarna łącząca dwa największe cmentarze: Srebrzysko i Łostowicki. Trasa: Żabianka SKM – Subisława – Pomorska – Chłopska – Rzeczypospolitej – Hynka –

Żołnierzy Wyklętych – Cmentarz Srebrzysko – Słowackiego – Potokowa – Rakoczego – Nowolipie – Łostowicka – Cmentarz Łostowicki – Witosa – Chełm Witoasa i z powrotem.

Autobusy kursować będą w godz. 08:00-16:00 co 8 minut.

Czwartek 2 listopada

Autobusy

Obowiązywać będą powszednie rozkłady jazdy dla dni nauki szkolnej, z opisanymi poniżej zmianami:

Linie 115, 162

W godz. 09:00-14:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 10 minut.

Linia 227

W godz. 09:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 10 minut.

Tramwaje

Obowiązywać będą powszednie rozkłady jazdy.

– Ze szczegółami oferty można się zapoznać na naszej stronie ZTM na portalu gdansk.pl. Przygotowaliśmy także plakaty do pojazdów komunikacji miejskiej i na wybrane przystanki. Mamy też ulotki: zarówno w wersji drukowanej i do pobrania. Całą dobę informacji na temat komunikacji udziela też Centrala Ruchu ZTM pod numerem 58 520 57 75.

Gdańsk utrwala pamięć o bohaterach i pomaga sprzątać groby 

Po raz kolejny wystartowała inicjatywa wspierająca osoby 65+ lub z niepełnosprawnościami w podstawowym sprzątnięciu grobów bliskich w okresie Wszystkich Świętych na gdańskich cmentarzach.
Celem akcji „GDAŃSK POMAGA sprzątać groby” jest troska o zdrowie osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w uprzątnięciu grobów bliskich w okresie Wszystkich Świętych, w rezultacie czego nie będą musiały zadbać o to same i być narażone na kontakt z dużą liczbą osób w przestrzeni publicznej. Akcja jest skierowana do seniorów i seniorek powyżej 65 roku życia mieszkających na terenie Gdańska, jak również do wolontariuszek i wolontariuszy, którzy chcą się zaangażować się i uprzątnąć zgłoszone groby.
Akcję zainicjowała Fundacja Gdańska przy wsparciu Miasta Gdańsk. Żeby dokonać zgłoszenia można zadzwonić pod numer telefonu 500 218 337 czynny w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia można składać do 31 października, a samo uprzątniecie pomnika będzie realizowane sukcesywnie do 15 listopada.


– Potrzebę wsparcia może zgłosić sam zainteresowany lub ktoś w jego imieniu. Osoby z niepełnosprawnościami, które z różnych przyczyn nie mogą uprzątnąć grobu swojej osoby bliskiej, otrzymają od nas pomoc. Taki grób zostanie uprzątnięty i zapalimy na nim znicz, tak aby każdy wiedział, że pamięć o nim gdzieś w nas trwa. Zachęcam do kontaktu z instytucjami publicznymi, domami sąsiedzkimi w dzielnicach, które chętnie pomogą w zgłoszeniu potrzeby – mówi Dobrawa Morzyńska, wiceprezeska Fundacji Gdańskiej.


Organizatorzy zachęcają również do pomocy w sprzątnięciu grobów osoby, które w okresie od 26 października do 15 listopada mogą w bezpieczny dla siebie sposób zaangażować się i uprzątnąć zgłoszony grób. W zakresie wsparcia jest podstawowe sprzątnięcie pomnika oraz zapalenie znicza. Chęć posprzątania można zgłosić przez stronę gdanskpomaga.pl
Akcja organizowana jest przy współpracy Fundacji Gdańskiej, Miasta Gdańska, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.
To nie jedyna inicjatywa przygotowana przez Fundację Gdańską. W tym roku odbędzie się również ósma edycja akcji społecznej, mającej na celu zachowanie i utrwalanie pamięci o bohaterkach i bohaterach zasłużonych dla Gdańska i Polski. Akcja została zapoczątkowana w 2016 roku, gdy na gdańskich cmentarzach zidentyfikowano nagrobki żołnierzy Armii Krajowej i otoczono je opieką.


– Teraz format akcji się zmienił. Utrwalamy pamięć o bohaterkach i bohaterach, gdańszczankach i gdańszczanach, którzy szczególnie zasłużyli się dla naszego kraju, czy miasta – mówi Dobrawa Morzyńska, wiceprezeska Fundacji Gdańskiej. – Chcemy utrwalić pamięć o nich i przy pomocy Regionalnego Centrum Wolontariatu uprzątnąć ich grób i oznaczyć biało-czerwoną wstążką. Wszystko po to, by pamięć o nich została utrwalona – dodaje Morzyńska.

Wszystkich Świętych też mogą być eko

Jak podają statystyki na polskich cmentarzach rocznie produkowanych jest nawet 3,1 mln ton śmieci. To od nas zależy, czy uda się nam zmniejszyć ich ilość.

– Przed nami czas zadumy, kiedy będziemy wspominać te osoby, które już odeszły, ale warto też pamiętać o tych osobach, które są z nami i które będą żyły na naszej planecie. Dlatego zachęcamy, aby korzystać ze specjalnie przygotowanych miejsc na cmentarzach. Jest 13 takich punktów, gdzie są stojaki na znicze. Tam możemy zostawić znicze, które są w dobrym stanie i mogą jeszcze posłużyć komu innemu – przypomina Krystian Kłos, radny klubu Koalicji Obywatelskiej.

Pamiętajmy, by pozostawiać znicze, które są dobrym stanie, nie są popękane. Wkłady wyrzucamy do pojemnika z odpadami resztkowymi, a zniczom dajemy drugie życie — proste i ekologiczne działanie. Biorąc pod uwagę, ile osób w listopadzie odwiedza groby swoich bliskich, jest to działanie proekologiczne na dużą skalę!

Jak segregować odpady cmentarne?

Odpowiedź jest prosta — rozsądnie i zgodnie z zasadami. Na terenie wszystkich gdańskich cmentarzy komunalnych zorganizowany jest system zbiórki odpadów. Dzięki temu każdy odwiedzający gdańskie nekropolie ma możliwość w sposób selektywny gromadzić wytworzone odpady.

 • Wypalone wkłady plastikowe ze zniczy oraz same szklane znicze wyrzucamy do pojemnika na odpady resztkowe. Takie znicze niestety nie nadają się do recyklingu.
 • Kwiaty, trawa, liście, gałęzie — odpady zielone (lub bio).
 • Sztuczne kwiaty i wiązanki — odpady resztkowe.
 • Folie/cefofan, w których była zapakowane np. kwiaty — pojemnik na odpady resztkowe.
 • Doniczki ceramiczne, jeżeli są w dobrym stanie, to zachęcamy do ponownego ich wykorzystania lub oddania; jeżeli nie nadają się do użycia — wrzućmy je do pojemnika na odpady resztkowe.
 • Doniczki plastikowe — najlepiej jest sprawdzić oznaczenie, z jakiego rodzaju plastiku są zrobione. Jeżeli na doniczce widnieje zna PP lub 05, to możemy wyrzucić ją do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne i metale. Jeżeli doniczka oznaczona jest numerem 07 lub napisem OTHER, to powinna trafić do kosza na odpady resztkowe.
 • Pozostałe odpady powinny trafić do kontenera oznaczonego jako odpady resztkowe.

Ze względu na charakterystykę odpadów powstających na cmentarzach, najwięcej jest pojemników na odpady resztkowe oraz na odpady biodegradowalne. W pobliżu bram cmentarnych wystawione są także pojemniki na papier.

Jędrzej Sieliwończyk
Urząd Miejski w Gdańsku

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version