Pomorskie Prezydent z absolutorium, mieszkańcy na mównicy. Za nami czerwcowa sesja Rady Miasta

Prezydent z absolutorium, mieszkańcy na mównicy. Za nami czerwcowa sesja Rady Miasta

Za nami LIV sesja Rady Miasta Gdyni, zwana też – ze względu na swój porządek obrad – „sesją absolutoryjną”. Wśród łącznie kilkudziesięciu projektów uchwał radni przyjęli także te, które na mocy których udzielono wotum zaufania oraz absolutorium prezydentowi Gdyni za wykonanie budżetu i realizację zadań samorządu w 2022 roku. Głos zabrało też kilkunastu mieszkańców Gdyni, bo prace nad uchwałami poprzedziła debata nad „Raportem o stanie gminy”. Wystąpili przedstawiciele różnych grup społecznych, którzy podzielili się swoimi pozytywnymi i krytycznymi uwagami dotyczącymi funkcjonowania miasta w zeszłym roku.

W środę, punktualnie o godzinie 10:00 w sali obrad Rady Miasta Gdyni po raz ostatni przed dłuższą, wakacyjną przerwą spotkali się miejscy radni. Czerwcowa, LIV sesja przyniosła ponad 30 projektów uchwał, debatę nad raportem o stanie gminy z udziałem samych gdynian oraz sprawozdania i raport dotyczące różnych miejskich działań.

Uchwały, absolutorium i żywa debata

To tzw. „sesja absolutoryjna”, jedno z najważniejszych posiedzeń miejskich rajców w ciągu całego roku, podczas którego dokonują oni podsumowania poprzedniego roku budżetowego i oceniają bezpośrednio pracę prezydenta Gdyni. Swoje zdanie na ten temat wyrażają podczas głosowania m.in. nad absolutorium i wotum zaufania, przyjęciem sprawozdania z jego działalności czy sprawozdaniem finansowym i wykonaniem budżetu za 2022 rok. 

Radni na początek środowych obrad wysłuchali sprawozdań z działalności konkretnych komisji rady – wiceprzewodniczący rady Marcin Wołek przedstawił informacje dotyczące Komisji Doraźnej, radny Sebastian Jędrzejewski – Komisji Rewizyjnej.

Tuż na początku sesji Rady Miasta Gdyni rozpoczęła się też wspomniana debata z udziałem samych gdynian – dotyczyła ona „Raportu o stanie gminy miasta Gdyni w roku 2022” (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej), czyli opublikowanego już wcześniej opracowania, które obowiązkowo co roku podsumowuje efekty pracy samorządu i realizacji jego poszczególnych zadań.

Głosy różnych grup mieszkańców

Jako pierwsza, spośród kilkunastu osób, które wcześniej zgodnie z procedurą zgłosiły swój udział na mównicy wystąpiła mieszkająca od lat w Gdyni, ale pochodząca z ukraińskiego Żytomierza (partnerskiego miasta Gdyni od 2022 roku) Liliana Sorochynska. Podkreśliła wagę pomocy, której gdyński samorząd udzielał Ukrainie w 2022 roku i powstałe w ten sposób poczucie braterstwa.

– Od samego początku Gdynia podała rękę Żytomierzowi. Żytomierz jest bardzo podobny do Gdyni, łączy nas dużo. (…) Pierwsza pomoc docierała do Żytomierza już w połowie marca. (…) Pragnę złożyć podziękowania na ręce pana prezydenta, Wojciecha Szczurka wielkie podziękowania za tę pomoc, którą dostaliśmy w 2022 roku – mówiła Liliana Sorochynska.

Kolejnym mieszkańcem, który zdecydował się zabrać głos podczas debaty był Cypis Ożóg-Orzegowski. Znany m.in. z działalności w ramach „Halo Kultura” gdynianin skupił się w swoim wystąpieniu przede wszystkim na części raportu poświęconej kulturze w mieście, przedstawiając sugestie na temat możliwości jej rozwoju, w tym te wynikające z rozmów z lokalnymi twórcami i animatorami kultury.

– Brakuje mi podejścia do kultury, które mówiłoby o projektach, o ludziach, a nie o cyfrach. (…) Widzę wśród mieszkańców zajmujących się kulturą, że potencjał wolontaryjnych działań dla kultury jest potężny i jest niezrealizowany. (…) Brak zaaranżowania spotkań biznesu z kulturą i działań, które mogą te dwa światy pożenić. Budowanie mecenatu dla twórców kultury w Gdyni powinno się znaleźć w takim raporcie – mówił Cypis Ożóg-Orzegowski.

Mówca odniósł się także z dystansem do publicznych zarzutów części opozycyjnych środowisk politycznych, które w tygodniu poprzedzającym debatę podważały w mediach społecznościowych jego bezstronność i prawo do dyskusji. Powód? Twórca kultury realizował z ramienia wspominanego stowarzyszenia działania z udziałem miejskich dotacji, co – zdaniem krytyków – miało być powodem, dla którego gdynianin nie jest w stanie racjonalnie skomentować miejskiego raportu.

Perspektywę związaną z działaniami gdyńskich harcerzy i ich współpracy z miastem (szczególnie w kwestii organizowania pomocy i wsparcia dla uchodźców wojennych z Ukrainy) poruszyła natomiast kolejna uczestniczka – Anna Sadowska, a tuż po niej na sali pojawiła się Olena Yanchuk – artystka, która po wybuchu wojny w rodzinnej Ukrainie zdecydowała się na stałe zatrzymać się w Gdyni razem ze swoimi bliskimi. To osoba, która od miesięcy mieszka, pracuje, realizuje projekty kulturalne i uczestniczy w integracji nowych mieszkańców z lokalną społecznością w Gdyni. Ważny głos w debacie, bowiem to właśnie działania skierowane do Ukraińców zdominowały część miejskich działań w 2022 roku.

– Od momentu przyjazdu do Gdyni moja rodzina czuła się wyjątkowo zaopiekowana. (…) Jako mama trójki dzieci chciałam podziękować za dodatkowe zajęcia, półkolonie. (…) Chciałam podziękować za życzliwość i otwartość ludzi oraz moje poczucie nowego domu w Gdyni – podkreślała Olena Yanchuk.

Mówczyni zakończyła wystąpienie poruszającym cytatem z tekstu Agnieszki Osieckiej, jeszcze raz dziękując za okazane zrozumienie dla trudnej sytuacji jej rodaków i rodaczek: „I spójrz: tam gdzie tylko był dym, kwiatem zabliźni się wojny ślad, barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam. I spójrz: będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś, za noc, za dzień, doczekasz się, wstanie świt”.

Na tym, jak miasto działa na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami skupiła się Beata Wachowiak-Zwara. To osoba, która zna działania w tym zakresie od podszewki.

– Zwiększenie świadomości społecznej jest o tyle ważne, że nawet najlepsze przepisy nie gwarantują zrozumienia tego, że są słuszne – mówiła Beata Wachowiak-Zwara.

Kolejny gdynianin uczestniczący w publicznej debacie, Mateusz Kolera, poruszył kwestię transportu publicznego, komentując część raportu dotyczącą m.in. funkcjonowania Orłowskiego Meleksa, przy czym stanowczo podkreślił, iż nie zgadza się z kierunkiem zmian w komunikacji miejskiej, który rozpoczął się pod koniec 2022 roku. Janina Ostałowska postanowiła natomiast z perspektywy mieszkanki Gdyni skomentować sytuację dzielnicy Witomino, skupiając się przede wszystkim na projektach, które były w 2022 roku związane z rewitalizacją i aktywizacją lokalnej społeczności.

Po przerwie w obradach Rady Miasta Gdyni głos w debacie nad „Raportem o stanie gminy miasta Gdyni w roku 2022” zabrał Radosław Maślak. Odniósł się do swojej aktywności w Radzie Dzielnicy Redłowo, poruszając m.in. kwestię zrównoważonego transportu i polityki prorowerowej, zwracając uwagę na możliwości starszych pokoleń mieszkańców, potrzebę uruchomienia kolei na północ Gdyni i zachęcając do szerszej dyskusji na ten temat w najbliższej przyszłości.

– Może zabrakło w tym dokumencie wniosków, rozstrzygnięć. (…) Za co należy Gdynię pochwalić: Gdynia jest otwarta na nowe inicjatywy, jest prospołeczna. (…) Czy dobrym pomysłem było natomiast zamykanie tylu miejsc parkingowych, odcięcie, czy to jest drogowskaz dla mieszkańców, żeby zmniejszyć ruch samochodowy? – pytał w kontekście zrównoważonej mobliności Radosław Maślak.

Paweł Musiał, kolejny uczestnik debaty, skupił się z kolei na problemach, które w zeszłym roku dotykały samorządów – inflacji, ubytków w budżetach i zastopowanych inwestycji, porównując braki w miejskiej kasie do środków wystarczających na budowę dwóch nowych węzłów przesiadkowych. Zaznaczył też, iż w jego ocenie w takiej sytuacji środki przekazane przez miasto na promocję poprzez sport w wykonaniu pierwszoligowej Arki Gdynia były zbyt wysokie i mogły zostać spożytkowane w bardziej pożyteczny sposób.
Po nim głos reprezentujący gdynian z północnych dzielnic wniosła do przebiegu dyskusji Irena Kubiszyn.

– Obecnie w dzielnicach północnych mamy ładne osiedla, wyremontowane szkoły. (…) Należy podkreślić tę pozytywną zmianę i powinno to wybrzmieć wśród głosów, które zarzucają miastu „nicnierobienie” – mówiła Irena Kubiszyn.

Na mównicy pojawił się też Wojciech Jankowski, które ze względu na swoje obowiązki zawodowe skupił się na ubiegłorocznych działaniach gdyńskiego systemu edukacji. Tym, co w 2022 roku zdominowało funkcjonowanie kilkunastu lokalnych szkół była przytaczana już wcześniej konieczność przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy. Gdynianin przypomniał, jak szybko zaczął działać miejski system wsparcia i jak kompleksowo udało się zapewnić przyjezdnym godne warunki oraz aklimatyzację w nowym otoczeniu.

– Jesteśmy tak naprawdę wielkimi ludźmi. Pamiętam ten entuzjazm na początku wojny, ludzi przynoszących do szkół wszystko, co potrzebne. To dość szybko zaczęło działać. (…) Pamiętam, jak w szkołach przebywali uchodźcy i przy okazji załatwiano wszystkie formalności, aby mogli spokojnie funkcjonować. (…) Mam potrzebę powiedzenia, że jako mieszkaniec Gdyni, jako osoba, która się tutaj urodziła dziękuję wam, gdynianie. Idealnie się sprawdziliśmy w momencie kryzysowym – mówił Wojciech Jankowski.

Długim wystąpieniem w debacie zaznaczyła swoją obecność Helena Łobińska, mieszkanka Witomina. Reprezentantka środowiska gdyńskich seniorów podkreślała lokalne problemy mieszkańców ulicy Hodowlanej z dojazdem do innych części miasta, zgłaszając potrzebę poprowadzenia tamtędy regularnych połączeń komunikacji miejskiej. To perspektywa bliska seniorom z tej dzielnicy, bo właśnie na tej części raportu o stanie miasta skupiła się uczestniczka debaty.

– Starszy człowiek musi wyjść na spacer, pojechać do lekarza, być między ludźmi. Musi wiedzieć, że żyje, a nie wegetuje. Znam takich ludzi, którzy mówią, że nie byli na mieście nawet półtora roku – mówiła Helena Łobińska.

Kolejny, już po przerwie, głos w debacie to spojrzenie młodego gdynianina z Witomina – Wita Maniewskiego. Przedstawiciel młodszego pokolenia mieszkańców skupił się na problemach transportowych, przedstawiając dosyć szczegółowo swoją diagnozę najważniejszych problemów związanych z komunikacją miejską.

– Mamy wysoką średnią aut na liczbę mieszkańców, mamy nad czym pracować i trzeba zachęcać ludzi, żeby przesiadali się na trolejbusy i autobusy. (…) Mam pretensje o to, że zlikwidowano linie autobusowe. (…) Uważam, że niektóre połączenia są na tyle istotne, że warto w budżecie znaleźć na nie pieniądze. Zauważyłem przetłoczone autobusy, jest coraz gęściej w autobusach – mówił Wit Maniewski.

Norbert Anisowicz, radny dzielnicy Dąbrowa podkreślał tuż po nim konkretne wydatki budżetowe Gdyni, które w jego ocenie byłby niezasadne i mogły posłużyć do rozwiązania innych newralgicznych kwestii.

– Jak można nazwać wydanie 100 tysięcy złotych na dofinansowanie zakupu zaledwie 40 rowerów elektrycznych dla mieszkańców? (…) Lepiej byłoby dołożyć je do komunikacji miejskiej, ludzie rzadziej musieliby jeździć ściśnięci jak sardynki – mówił Norbert Anisowicz.

To kilkanaście spojrzeń i głosów gdynian i gdynianek, którzy sami – codziennym funkcjonowaniem na terenie miasta – są w stanie najskuteczniej zdiagnozować zalety i bolączki dotyczące działania samorządu i najważniejszych usług. Po ich wystąpieniach przyszedł czas na podsumowujące przebieg debaty wystąpienie prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka, który podziękował mieszkańcom angażującym się w ten element działalności miasta. Zaznaczył przy tym, że zdecydowanie potępia próby obrażania i umniejszania społecznej roli tych osób przez opozycyjne środowiska, co można było zaobserwować w ostatnim czasie w sieci.

– Myślę, że  spostrzeżenia i uwagi uczestników debaty – z którymi nie zawsze musimy się zgadzać – są niezwykle cenne. Każde z tych ciekawych spojrzeń będzie nas prowokowało, żeby szukać nowych inspiracji. (…) Myślę, że te głosy powinny też zawstydzić garstkę hejterów politycznych, którzy w ostatnich dniach chcieli dewaluować tych, którzy zdecydowali się tutaj zabrać głos – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Ostatecznie część sesji poświęconą debacie zamknęła aktywność samych radnych. List od mieszkanki Gdyni, która chciała w ten sposób poruszyć nurtujące ją kwestie w okolicy swojego zamieszkania odczytał w ramach dyskusji radny Paweł Stolarczyk. Głos po debacie zdecydował się też zabrać radny Tadeusz Szemiot, komentując treść raportu i przytaczając listę rzeczy oraz tematów, które nurtują go jako mieszkańca oraz radnego w odniesieniu do roku 2022 w gdyńskim samorządzie.

Z tej samej możliwości – skomentowania przebiegu debaty oraz raportu o stanie gminy – skorzystali też kolejno radni: Ireneusz Bekisz, Mirosława Król, Ireneusz Trojanowicz i Marek Dudziński, który przedstawił przygotowaną przez siebie prezentację. Do części zarzutów dotyczących funkcjonowania gdyńskiego samorządu przedstawionych przez wymienionych radnych odniósł się w swoim wystąpieniu zabierający głos w następnej kolejności wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, Jakub Ubych.

Na mównicy pojawił się następnie wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Bartosz Bartoszewicz, który jednoznacznie wyraził swoje zaniepokojenie nasilającymi się wątkami o podłożu politycznym oraz sformułowaniami, które w jego ocenie odbiegają od prawdziwych danych dotyczących funkcjonowania miasta.

– Pojawiły się pewne wątki, powiedziałbym: partyjne, polityczne, w nawiązaniu do kwestii krajowych. Warto abyśmy mówili o faktach, a nie pozostawiali otwartych pytań, które sugerują nieprawdę – komentował Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

W polemikę z wiceprezydentem Gdyni wchodzili radni: Tadeusz Szemiot, Mirosława Król i Marek Dudziński. Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, Marcin Wołek, który podsumował raport pod kątem inwestycji w infrastrukturę i transport publiczny.

Prezydent Szczurek z absolutorium

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy (miasta Gdynia), zgodnie z przepisami prawa, radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem wotum zaufania dla prezydenta Gdyni. To potwierdzenie tego, że rada przyjmuje treść przedstawionego raportu i akceptuje działania miasta w minionym roku.

Uchwała jeszcze przed przerwą w obradach została przyjęta większością głosów. Podobnie jak pozostałe z pakietu najważniejszych uchwał – w tym zaprezentowana przez sekretarza Gdyni, Rafała Klajnerta uchwała przyjmująca sprawozdanie z działalności prezydenta Gdyni za rok 2022, uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe gminy miasta Gdyni i wykonanie budżetu w 2022 roku. Radni przegłosowali też udzielenie absolutorium prezydentowi Gdyni za rok 2022, co potwierdza spełnienie najważniejszych założeń i planów budżetowych w minionym roku.

– Chciałbym serdecznie podziękować za udzielone absolutorium. Rok 2022, jak i niestety również rok 2023 to są niestety najtrudniejsze lata w historii polskiego samorządu. (…) Polskie samorządy są w stanie totalnej zapaści finansowej. Trwa próba „zagłodzenia” polskich samorządów. (…) Chcę bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim pani skarbnik, za heroiczną pracę. (…) Dziękuję też całemu pionowi pani skarbnik i wszystkim pracownikom gdyńskiej administracji za to, że w tak trudnych warunkach realizują wyznaczone cele – mówił po udzieleniu absolutorium prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek.

W toku dalszych prac, zgodnie z porządkiem obrad LIV Sesji Rady Miasta Gdyni radni większością głosów przyjęli między innymi uchwały:

  • dotyczące programu „Wczesnomodernistyczne centrum miasta Gdyni. Plan zarządzania na lata 2023-2028”;
  • wyrażające zgodę na przystąpienie do sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów dzielnic Chwarzno-Wiczlino (rejon przebiegu sieci gazowych) oraz Babie Doły (rejon ul. Dickmana);
  • akceptującą przyjęcie regulaminu, który będzie obowiązywał na powstającym parkingu podziemnym pod Parkiem Centralnym w Gdyni: zgodnie z treścią uchwały, zarządcą parkingu będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, a opłaty za postój będą wynosić odpowiednio: 1,00 zł za pierwsze pół godziny, 3,50 zł za drugie pół godziny, 1 zł za każde rozpoczęte 12 minut postoju w drugiej godzinie, 1,50 zł za każde rozpoczęte 12 minut postoju w trzeciej godzinie i znów 1 zł za każde 12 minut postoju w każdej kolejnej godzinie (przy postoju powyżej trzech godzin), a za zniszczenie lub zagubienie biletu parkingowego zostanie pobrana opłata za pełen okres postoju pojazdu wraz z karą umowną w wysokości 100 złotych; tyle samo będzie wynosić kara za przekroczenie 15-minutowego czasu na wyjazd z parkingu;
  • ustanawiającą nowe pomniki przyrody: decyzją rady, taki status otrzymają kolejne okazy rosnące w granicach administracyjnych Gdyni, m.in. dąb bezszypułkowy rosnący przy ul. Apollina – „Apollo”, dąb bezszypułkowy przy ul. gen. G. Orlicz-Dreszera – „Gustaw”, 4 jarzęby szwedzkie przy ul. Słonecznej – „Witomińskie Słońca” oraz lipa drobnolistną przy ul. Starochwaszczyńskiej – „Złota” i przy ul. Wiklinowej – „Hanna”;
  • dotyczące bieżącego budżetu miasta Gdyni – zmiana uchwały budżetowej na rok 2023 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2023-2026;
  • wprowadzającą „Gdyński Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023 – 2025”, czyli obszerne opracowanie miejskiej polityki dotyczącej wsparcia dzieci i rodzin;
  • głosami większości radnych za bezzasadne uznano dwie skargi, które znalazły się w uzupełnionym porządku obrad czerwcowej sesji – skargi na działalność prezydenta miasta Gdyni oraz na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Obrady zamknęło przedstawienie przez wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia, Bartosza Bartoszewicza raportu z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2022 roku oraz prezentacja sprawozdania za lata 2021 i 2022 z realizacji miejskiego „Programu opieki nad zabytkami w latach 2019-2022” przez naczelnika Wydziału Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni, Marka Stępę.

Tym samym radnych czeka w najbliższym czasie tradycyjna, wakacyjna przerwa w bieżących pracach – kolejna sesja odbędzie się dopiero 30 sierpnia o godzinie 12:00.

Z pełnym porządkiem obrad i przyjętymi projektami uchwał z zakończonej, czerwcowej sesji Rady Miasta Gdyni można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej. Pełna transmisja obrad jest dostępna na portalu eSesja.tv.

Agnieszka Janowicz
UM Gdynia

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version