Gdynia na liście światowego dziedzictwa UNESCO – konsultacje społeczne

Modernistyczne centrum Gdyni jest polskim kandydatem do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powodzenie złożonego wniosku byłoby doniosłym wydarzeniem w życiu miasta. W związku z tym prezydent Gdyni zaprasza mieszkańców do zabrania głosu w ogólnomiejskich konsultacjach społecznych.

Gdynia jest dumna ze swego modernistycznego dziedzictwa – unikatowej tkanki miejskiej zbudowanej w latach 20. i 30. XX wieku w duchu funkcjonalizmu. Dumna z tego dziedzictwa jest też Polska. Dlatego przygotowany przez Urząd Miasta Gdyni wniosek o wpisanie wczesnomodernistycznego centrum miasta na listę światowego dziedzictwa UNESCO został zarekomendowany przez Komitet ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podpisany przez wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, generalnego konserwatora zabytków Jarosława Sellina. Wreszcie, jako oficjalny polski kandydat wniosek został przekazany na ręce dyrektora Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu Lazare Eloundou Assomo. Informowaliśmy o tym w artykule Centrum Gdyni zgłoszone na listę światowego dziedzictwa.

Powodzenie polskiego wniosku byłoby bardzo ważnym wydarzeniem w życiu miasta, kolejnym powodem do dumy oraz potwierdzeniem międzynarodowej klasy gdyńskiej architektury. Aby mogło się tak stać, potrzebne są jednak pewne działania, o których informuje obszernie projekt dokumentu „Gdynia – Wczesnomodernistyczne Centrum Miasta. Plan zarządzania na lata 2023-2028”, który załączony został do pobrania pod artykułem.

Mowa m.in. o takich działaniach, jak konieczność opiniowania nowych inwestycji na terenie Śródmieścia, a zwłaszcza w rejonie mola Południowego, przez wyspecjalizowane i odpowiedzialne jednostki zewnętrzne tj.: Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Polsce i Narodowy Instytut Dziedzictwa, zgodnie z wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytków. Czy też konieczność powołania wyodrębnionej jednostki do programowania, opiniowania i nadzorowania stanu i funkcjonowania ochrony wpisanego na listę obszaru. A także realizacja działań proekologicznych w związku z nowym podejściem do kwestii ochrony i konserwacji zabytków w kontekście zmian klimatu, takich jak np. ograniczenie ruchu samochodowego na korzyść rowerowego czy aranżowanie tzw. parków kieszonkowych stanowiących dodatkowe wyspy zieleni.

A co Wy o tym myślicie?

W związku z omawianymi w dokumencie zagadnieniami Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podpisał zarządzenie, w którym zaprasza do udziału w ogólnomiejskich konsultacjach społecznych, tak by dać wszystkim mieszkańcom możliwość zabrania głosu i wyrażenie swojej opinii na temat projektu. Zarządzenie oraz ankietę w ramach konsultacji również zamieszczamy do pobrania pod artykułem.

Konsultacje odbędą się w okresie od 13 marca 2023 r. do 13 kwietnia 2023 r. i przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 5 kwietnia 2023 r., w godz.17:00–19:00 w sali konferencyjnej Infoboksu (róg ul. Świętojańskiej i ul. 10 Lutego).

Proces konsultacyjny zakłada zbieranie uwag i opinii mieszkańców Gdyni do projektu dokumentu „Gdynia – Wczesnomodernistyczne Centrum Miasta. Plan zarządzania na lata 2023-2028” poprzez formularz konsultacyjny udostępniany w wersji elektronicznej za pośrednictwem Gdyńskiej Platformy Dialogu oraz w wersji papierowej w Wydziale Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24. Szczegóły konsultacji przedstawione są w załączonym pod artykułem zarządzeniu prezydenta.

Formularz konsultacyjny daje mieszkańcom możliwość zgłoszenia własnych uwag i pomysłów dotyczących poruszanych w konsultowanym dokumencie zagadnień. Ponadto osoby szczególnie zainteresowane problematyką zarządzania przedmiotowym obszarem, będą mogły wziąć udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym.

Do pobrania:

Przemysław Kozłowski
fot. P. Kozłowski, B. Zalewski, Z.Treppa

UM Gdynia


Poprzedni artykułWakacyjny Staż 2023 – nabór fundatorów
Następny artykułKrew Twojego psa czy kota ratuje życie innych czworonogów!
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze