Pomorskie Trójmiasto Poszukiwane dzieła sztuki współczesnej

Poszukiwane dzieła sztuki współczesnej

Ruszył nabór dzieł sztuki, które dołączą do Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Artyści i twórcy mogą zgłaszać swoje prace w otwartym konkursie. Wnioski w systemie Witkac należy składać do 25 lipca 2022. Zakupione dzieła zostaną przekazane w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku i będzie można je oglądać w Nowym Muzeum Sztuki NOMUS.

Z wnioskiem o zakup dzieła sztuki przez miasto, może wystąpić podmiot prawny, osoba prawna lub fizyczna. Wnioskodawca może złożyć ofertę na zakup maksymalnie dwóch dzieł sztuki. W przypadku, gdy dzieło jest zbiorem/cyklem prac, można wnioskować o zakup tylko jednego zbioru lub cyklu.

Jak się zgłosić?

Wnioski należy składać do 25 lipca 2022 roku, za pośrednictwem systemu Witkac, wybierając nabór na Zakup Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska. 

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumentację fotograficzną dzieła, a w przypadku dzieł przestrzennych – kilka fotografii ukazujących dzieło z każdej strony przedłożoną w postaci zapisu cyfrowego,
 • w przypadku, gdy przedmiotem wniosku jest zakup prac wideo/audio, lub których częścią składową jest zapis filmowy/dźwiękowy, konieczne jest przestawienie kopii (demo) całego filmu/nagrania w postaci zapisu cyfrowego,
 • lub przedstawienie we wniosku uzasadnienia, jeśli przedstawienie zapisu filmowego/dźwiękowego nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub prawnych.
  W przypadku plików o dużej wadze dopuszcza się możliwość pobrania lub odtworzenia pracy wideo/audio z Internetu bądź innej wskazanej bazy danych, gdzie dzieło jest udostępnione do wglądu;
 • zaleca się także przygotowanie prezentacji Dzieła sztuki w formie jednej prezentacji (zapisanej w PDF, pliki nie mogą być dołączane do Elektronicznego Formularza w postaci skompresowanej,

Po złożeniu wniosku w systemie Witkac i wygenerowaniu potwierdzenia należy niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia danego naboru, złożyć dokumenty w Urzędzie Miejskim. 

Potwierdzenie złożenia wniosku można złożyć:

 • używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,
 • dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję (bez załączonego wniosku, ani innych załączników) do siedziby organizatora konkursu:
  • ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74, 103
  • ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, 40
  • ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2, punkt informacji
 • przesyłając dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem Zakup Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska.

Główne kryteria wyboru

Komisja rozpatrując wnioski o zakup weźmie w szczególności pod uwagę dzieła sztuki współczesnej z zakresu: sztuk wizualnych, sztuk audio-wizualnych, wzornictwa, które zostały stworzone przez twórców/artystów, którzy są  postaciami znaczącymi dla środowiska twórczego Gdańska. Komisja bierze pod uwagę także czy proponowane dzieło posiada walory kulturotwórcze odnoszące się do wartości, z którymi utożsamia się Gdańsk, w szczególności nawiązującymi do idei wolności, solidarności, równości i otwartości. Istotne będzie także czy dzieło posiada znaczenie dla założeń Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.

Skład komisji dokonującej wyboru zakupu dzieł dostępny jest w regulaminie konkursu.

Program Zakupu Dzieł Sztuki

Program zakupu dzieł sztuki jest integralną częścią Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny 2023 Strategii Rozwoju Miasta Gdańska – Gdańsk 2030 Plus. Są to działania o długofalowym charakterze mającym na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej z zastosowaniem wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki współczesnej. 

Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej ma jednocześnie powodować zwiększenie udziału obywateli w kulturze oraz mocniejsze zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku z uwzględnieniem charakteru miasta, które tworzy kolekcję, jego historii, tradycji i tożsamości.

Zakupione w ramach Programu dzieła sztuki, które zostaną przekazane w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku, powinny stać się nowoczesnymi narzędziami dialogu i edukacji oraz podnosić kompetencje w percepcji sztuki współczesnej wśród odbiorców z różnych grup i środowisk społecznych, jak również przyczynić się do stymulowania kreatywności, rozwoju przemysłów kultury i oferty turystycznej w Gdańsku.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Radzicka-Baszuro tel. (+48 58) 323 61 23 / e-mail: aleksandra.radzicka-baszuro@gdansk.gda.pl 

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version