Trójmiasto Kultura i rozrywka Rozstrzygnięto trzy konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury

Rozstrzygnięto trzy konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury

Wybrano 20 propozycji wydarzeń oraz działań kulturalnych i edukacyjnych, na które w ramach grantów przeznaczonych zostanie ponad 300 000 zł. Dofinansowane będą m.in. wystawy, warsztaty oraz wydarzenia promujące literaturę i czytelnictwo. Zrealizowane zostaną projekty integrujące lokalne społeczności oraz działania włączające społeczność Ukraińską przebywającą w naszym mieście. Wsparcie finansowe zyskały też projekty poprawiające dostęp do kultury dla mieszkańców Gdańska.

Łącznie w trzech konkursach grantowych dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury wpłynęło 48 wniosków.

Konkurs na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka

W tym konkursie z 20 zgłoszonych inicjatyw wybrano 9 ofert, które uzyskają dofinansowanie łącznej wysokości 136 500 zł.

Zgłaszano propozycje, których celem jest integracja społeczna różnorodnych grup mieszkanek i mieszkańców Gdańska, aktywizacja do współtworzenia i uczestnictwa w kulturze grup zagrożonych wykluczeniem oraz działania kulturalne rozwijające wiedzę, umiejętności i wrażliwość w obszarze różnorodności i równego traktowania.

Jeden z wybranych projektów:

  • FUNDACJA AWARENESS – Kino Integracja. Ludzie – Relacje – Kultura

Formuła przedsięwzięcia polegać będzie na przeprowadzeniu 7 warsztatów, dla których tłem będzie prezentacja filmu. Będzie to przegląd kinematografii ukraińskiej ale jednocześnie filmy dobrane zostaną tak by nieść ze sobą określoną tematykę np. z zakresu praw człowieka, równości i niedyskryminacji w tym problemu uchodźców i ich asymilowania się z polską tkanką społeczną. Przedsięwzięcie, którego celem będzie zbudowanie pomostu pomiędzy grupami różnych narodowości i uwrażliwienie ich na problemy związane z dyskryminacją, skierowane będzie do osób stale zamieszkujących Gdańsk oraz osób pochodzących z Ukrainy, którzy znaleźli się na tym terenie w wyniku działań wojennych jakie prowadzone są w ich kraju.

– Celem projektu jest integracja mieszkańców naszego miasta i ludności ukraińskiej, która przybyła do Gdańska w wyniku konfliktu na Ukrainie i jest nową grupą, która właśnie zaczyna tworzyć społeczność naszego miasta. Chcemy uwrażliwić uczestników projektu na siebie, na swoje problemy, pomóc im przełamać bariery i nawiązać pierwsze relacje, by tworzące się właśnie nowe społeczeństwo miasta Gdańsk było otwarte na siebie i przyjaźnie do siebie nastawione. Chcemy także poruszyć temat równości, równego traktowania i poszanowania praw i godności człowieka, które są naturalnymi obszarami potencjalnych problemów jakie pojawiają się w społeczeństwie w wyniku jego integracji z nowymi obywatelami – czytamy we wniosku.

Wszystkie zgłoszone projekty (które przeszły ocenę formalną) wraz z kwotą dofinansowania.

Konkurs na działania kulturalne w Obszarze Literatury 2022

W tym konkursie z 7 zgłoszonych inicjatyw wybrano 4, które uzyskają dofinansowanie łącznej wysokości 81 000 zł.

Zgłaszane były projekty i wydarzenia promujące czytelnictwo, literaturę zaangażowaną, inicjatywy wzmacniające świadomość języka i działania włączające uczestników życia literackiego.

Jeden z wybranych projektów:

  • Fundacja Instytut Reportażu – Czytelność. Seria wydarzeń promujących literaturę nonfiction

Projekt CZYTELNOŚĆ stawia sobie za cel nie tylko promowanie czytelnictwa literatury non-fiction, ale przede wszystkim uwrażliwienie mieszkańców i mieszkanek Gdańska na kwestie społeczne podejmowane przez współczesny reportaż oraz wzmacnianie czytelniczej świadomości.

– CZYTELNOŚĆ to cykl złożony z kilku komponentów: zapoczątkuje go cykl spotkań autorskich organizowanych online, co pozwoli włączyć osoby, które z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w spotkaniach i warsztatach na żywo, następnie zorganizowane zostaną klasyczne spotkania autorskie (w tym przeznaczone dla odbiorców w wieku emerytalnym), analiz z udziałem publiczności, spacerów reporterskich oraz warsztatów literackich dla młodzieży polskiej i ukraińskiej oraz warsztatu dla osób, które chcą spróbować własnych sił w reportażu – czytamy we wniosku.

Wszystkie zgłoszone projekty (które przeszły ocenę formalną) wraz z kwotą dofinansowania

Konkurs dla NGO na działania z zakresu Edukacji do Kultury 2022

W tym konkursie zgłoszono 21 propozycji, z których 7 uzyskało dofinansowanie łącznej wysokości 110 000 zł.

Zostaną zrealizowane projekty z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze oraz służących rozwijaniu pasji i aktywności twórczej mieszkańców Gdańska. Pierwsza edycja konkursu dotyczyła głównie edukacji obywatelskiej i edukacji o Gdańsku. Konkurs miał także związek z programem Edukacja do kultury. Gdańsk. 

Jeden z wybranych projektów:

  • Fundacja Fala Nowej Kultury – Sztuka Wspólnoty

SZTUKA WSPÓLNOTY to interdyscyplinarny projekt łączący edukację wizualną i edukację o Gdańsku, polegający na serii warsztatów dla młodzieży, zrealizowaniu przez młodych twórców wystawy, a następnie prowadzeniu w okół niej działań edukacyjnych.

– Pierwszym etapem projektu jest cykl warsztatów z zakresu sztuki wizualnej oraz zajęć poświęconych teorii sztuki współczesnej, skierowany do ok. 15 młodych, utalentowanych gdańskich artystów w wieku 15-19 lat. Koncepcja projektu inspirowana jest istnieniem wyjątkowego, powstałego w latach 60. XX wieku kierunku w sztuce, nazywanego sztuką społeczną. Projekt SZTUKA WSPÓLNOTY, ma na celu zaproszenie zdolnej, gdańskiej młodzieży, która dzięki zajęciom z instalacji, tworzenia zinów, malarstwa wielkoformatowego oraz wspierającym warsztatom poświęconym teorii sztuki współczesnej, stworzy innowacyjną, młodzieżową wystawę odpowiadającą na pytanie: czym jest nasza wspólnota w Gdańsku dziś? Drugim etapem projektu będzie zrealizowanie wystawy. Trzecim etapem będą warsztaty z odczytywania tekstów sztuki wizualnej dla publiczności, które otworzą gdańską społeczność na głębsze, bardziej świadome rozumienie dzieł sztuki – czytamy we wniosku.

Wszystkie zgłoszone projekty (które przeszły ocenę formalną) wraz z kwotą dofinansowania

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version