Pomorskie Kultura i rozrywka Zdobądź kulturalny grant

Zdobądź kulturalny grant

Gdynia co roku czeka na ciekawe, nietuzinkowe pomysły na wydarzenia kulturalne, które pomogą integrować i aktywizować mieszkańców. Na takie działania miasto przeznacza część środków z budżetu. To prawie 800 tys. złotych i trzy rodzaje zadań, na jakie można uzyskać granty. Środki są rozdzielane w ramach otwartych konkursów ofert. Mogą brać w nich udział organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które chcą współtworzyć życie kulturalne miasta i działać na rzecz lokalnej społeczności.

Rozpoczął się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w 2024 roku. Jego cel to wspieranie zadań zgodnych z priorytetami opisanymi w programie współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. Chodzi też o kulturalną rewitalizację przestrzeni miejskich poprzez angażowanie lokalnych społeczności. Mile widziane są działania realizowane z animatorami kultury oraz wykorzystujące potencjał amatorskiego ruchu artystycznego.

– Co roku coraz lepsze projekty są organizowane przy wsparciu miasta. Pierwszy konkurs grantowy został już ogłoszony. Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe i fundacje do składania wniosków. Już od dzisiaj czekamy na oferty. Pula taka sama jak w zeszłym roku – 465 tys. zł, ale proszę pamiętać, że zdecydowaliśmy się, aby ogłosić kolejne konkursy – na wydarzenia filmowe, ale też muzyczne. To są dwa osobne konkursy, które będą ogłoszone na początku 2024 roku – mówi Maja Wagner, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni.

Termin składania ofert upływa 4 stycznia 2024 roku. Dokumenty należy składać w systemie www.witkac.pl. Potem trzeba wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub przy ul. 10 lutego 24. Decyduje data wpływu do kancelarii.

Oferty na realizację zadania w ramach konkursu mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji.

Oferty mogą być składane przez podmioty spoza Gdyni, pod warunkiem, że projekty są realizowane na rzecz mieszkańców Gdyni.

W konkursie można złożyć maksymalnie dwie oferty.

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osobne konkursy dotyczące wydarzeń filmowych i muzycznych

Po raz kolejny oprócz tradycyjnego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury zaplanowano też dwa dodatkowe konkursy dotyczące projektów muzycznych oraz filmowych. Organizacje będą mogły zgłaszać się do nich poprzez system Witkac. Szczegóły pojawią się na początku 2024 roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań:

  • projekty filmowe (edukacja i projekty kulturalne) – 200 tys. zł,
  • projekty muzyczne (edukacja i projekty kulturalne) – 110 tys. zł,
  • zadania publiczne z zakresu kultury – 465 tys. zł.

Wsparcie dla organizacji

Przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, które są beneficjentami tegorocznych grantów kulturalnych, podkreślają, jak ważne są tego typu miejskie inicjatywy.

– To superpomysł i dzięki niemu możemy funkcjonować w takiej formie i tak długo w Gdyni. Galeria Traffic Design przy ul. Żeromskiego też funkcjonuje dzięki finansowaniu przez Wydział Kultury Urzędu Miasta. Możemy mieć wystawy, tworzyć sztukę w przestrzeni publicznej przez cały rok i od lat – mówi Michał Lech ze stowarzyszenia Traffic Design.

– Uczestniczymy w tym od lat. Akurat w tym roku to był projekt typowo punktowy, bo rocznica urodzin Antoniego Abrahama. Całość środków, które zdobyliśmy, była przeznaczona na organizację tego roku. Granty bardzo pomagają, bo w przeciwnym razie ciężko byłoby zrealizować te przedsięwzięcia. A tutaj jest piękna korelacja, bo Antoni Abraham – związany z Gdynią – wpisuje się w historię i gdyńskie DNA – dodaje Andrzej Busler, prezes zarządu Kaszubskiego Forum Kultury.

Magdalena Czernek
fot. Jakub Kujawa

UM Gdynia

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version