Ruszył program „Moje Ciepło”

Dofinansowanie można otrzymać na zakup i montaż pompy ciepła w jednorodzinnym domu. Dotacje wynoszą od 7 000 do 21 000 zł. Ze wsparcia mogą skorzystać tylko właściciele nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązuje zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.  

Dofinansowanie obejmuje powietrzne, wodne i gruntowe pompy ciepła, wykorzystywane albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnieniem ciepłej wody użytkowej.

Wsparcie finansowe z NFOŚiGW udzielane jest w formie dotacji stanowiących od 30% do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła można otrzymać od 7 000 do 21 000 zł, w zależności od rodzaju zamontowanej pompy ciepła. Budżet programu to 600 mln zł.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych domów, ale jedynie nowych.  Przez nowy budynek mieszkalny w programie „Moje Ciepło” rozumie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

Ten formalny wymóg nie zamyka jednak drogi do otrzymania dotacji na pompę ciepła, gdyż przewidziano jeszcze jedną istotną możliwość: może to być również nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

W programie „Moje Ciepło” okres kwalifikowalności liczony jest od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2026 roku. Osoby planujące zakup i montaż w swoim nowym domu jednorodzinnym pompy ciepła przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW powinny pamiętać o bardzo istotnej zasadzie: najpierw inwestycja, potem refundacja.

Potencjalni wnioskodawcy pod uwagę muszą wziąć jeszcze jedną kwestię formalną – warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63kWh (na metr kwadratowy powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 roku oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.  

Więcej o programie: https://www.mojecieplo.gov.pl/

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze