Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie (CIS) to miejsce, w którym można odnaleźć swoją ścieżkę życiową i zawodową. Pomagamy naszym uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia i w dopasowaniu się do oczekiwań pracodawców. Zajęcia realizowane w CIS mają charakter „codziennej pracy” (odbywają się od poniedziałku do piątku – 8.00-14.00), z tą różnicą, że uczestnicy biorą udział w zajęciach aktywizujących prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w Centrum. Praca ta obejmuje wsparcie indywidualne i grupowe, mające na celu m.in. wzmacnianie motywacji do działania oraz poszukiwania zatrudnienia, rozwijanie kompetencji społecznych i osobistych, naukę wyznaczania celów oraz planowania działań.

Uczestnicy CIS biorą również udział w zajęciach w ramach których uczą się praktycznej nauki zawodu. W naszym Centrum oferujemy warsztat krawiecko-rękodzielniczy i ogrodniczo-porządkowy. W ramach warsztatów często wykonujemy pracę na rzecz naszego miasta.

Biorąc udział w zajęciach organizowanych w naszym Centrum uczestnicy nie tylko otrzymują wsparcie szkoleniowo-doradcze, możliwość udziału w warsztatach zawodowych i praktykach zawodowych u pracodawców, zapewniamy również badania lekarskie, szkolenie BHP, ubezpieczenie NNW, odzież roboczą oraz, co ważne, świadczenie pieniężne (ze składką emerytalno-rentową).

Obecne działania realizujemy w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spośród uczestników projektu już 6 osób uzyskało zatrudnienie, z czego 5 osób na podstawie umowy o pracę (1 etat) i 1 na podstawie umowy cywilno-prawnej. Tak wyskoki wskaźnik zatrudnienia uzyskaliśmy dzięki współpracy z kościerskimi pracodawcami, a także z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie, który może udzielić wsparcia w formie zatrudnienia wspieranego dla absolwentów Centrum.

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców Kościerzyny z obszaru rewitalizacji (osoby bez zatrudnienia). Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie przy ul. Osiedle Tysiąclecia 1 lub  zadzwonić pod nr tel. 58 680 08 10, kom. 887 448 448.

UM Kościerzyna

baner 2
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze