Pomorskie Finanse Sanacja Finansów Państwa Polskiego

Sanacja Finansów Państwa Polskiego

Samorządowcy zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich przekazali do Senatu pakiet ustaw ratunkowych, zmniejszających obciążenia domowych budżetów. Złożony dziś na ręce Tomasza Grodzkiego, Marszałka Senatu RP Plan Sanacji Finansów Państwa Polskiego to propozycje konkretnych rozwiązań, których wprowadzenie, według jego autorów, przyczyni się do uzdrowienia finansów naszego państwa.  

W obliczu kryzysu włodarze polskich miast podejmują kolejną próbę przekonania rządzących Polską do zmiany polityki. Przynoszą konkretne, gotowe rozwiązania, których wprowadzenie zależy wyłącznie od dobrej woli rządzących. Konieczne jest natychmiastowe uruchomienie pakietu ustaw ratunkowych, dzięki którym może udać się zmniejszyć obciążenia domowych budżetów.

Jednym z założeń Planu Sanacji Finansów Państwa Polskiego jest odbudowa systemu zasilania finansowego Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Osiągnięcie tego celu będzie możliwe m.in. dzięki podwyższeniu procentowych udziałów JST we wpływach z PIT.  

Pakiet działań doraźnych – samorządowa tarcza antyinflacyjna

  • Obniżenie stawki VAT na usługi transportu publicznego z 8% do stawki 0%;
  • Obniżenie stawki VAT na usługi dotyczące gospodarki odpadami z 8% do stawki 0%;
  • Sfinansowanie ze środków budżetu państwa wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji publicznej (zeroemisyjnej) w zakresie wzrostu cen energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen praw do emisji CO2, które w całości trafiają do Budżetu Państwa;
  • Urealnienie kwot referencyjnych na 2022 r. zapisanych w nowelizacji ustawy o dochodach JST – łączne podniesienie ich sumy o 10 mld zł – w istocie chodzi o ochronę środków, które są współwłasnością mieszkańców i służą finansowaniu ich zbiorowych potrzeb (szkoły i przedszkola, tramwaje i autobusy, utrzymanie dróg etc.);
  • Zmiana metody podziału subwencji rozwojowej (rekompensującej ubytki dochodów z PIT) na wprost proporcjonalną do utraty dochodów w danym roku budżetowym (tj. wprost proporcjonalną do wysokości udziału danej JST we wpływach z PIT) – pozwoli to na zrekompensowanie samorządom utraty dochodów spowodowanej zmianami w konstrukcji PIT i zmniejszenia się wpływów podatkowych;
  • Zwaloryzowanie kwoty subwencji oświatowej JST na 2022 rok o wskaźnik bieżącej inflacji według odczytu dotyczącego stanu na koniec czerwca 2022 r. tj. o 15,6 % (czyli o ok. 8,3 mld zł) – doprowadziłoby to do zmniejszenia niedoboru środków przekazywanych przez rząd na zabezpieczenie działalności szkół. Waloryzacja wysokości subwencji odpowiadająca poziomowi inflacji nie zapewni wprawdzie pełnego finansowania zadań oświatowych subwencją, pozwoli jednak oddalić groźbę braku pieniędzy na te wydatki;
  • Sfinansowanie ze środków budżetu państwa wzrostu kosztów funkcjonowania ciepłownictwa komunalnego w zakresie wzrostu cen paliw i surowców energetycznych oraz w związku ze wzrostem cen praw do emisji CO2, którego beneficjentem jest Budżet Państwa.

Pełna treść oświadczenia UMP i ZMP

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
()
x
Exit mobile version