Pomorskie Raport o stanie miasta Gdańska przekazany do Rady Miasta

Raport o stanie miasta Gdańska przekazany do Rady Miasta

Gdańsk. Przekazanie Raportu o stanie miasta przez PMG do RMG.

Prezydent Gdańska przekazała „Raport o stanie miasta Gdańska za 2022 rok”. Raport za poprzedni rok kalendarzowy przygotowany został po raz piąty. Teraz będzie przedstawiony oraz poddany debacie publicznej podczas absolutoryjnej sesji 22 czerwca. W dyskusji będą mogli wziąć udział również mieszkanki i mieszkańcy Gdańska.

– Już po raz piąty przekazujemy Raport o stanie miasta. To skutek zmian przepisów o samorządzie lokalnym. To obszerny dokument, do którego lektury bardzo zachęcam – mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz. – Mam nadzieję, że dyskusja nad Raportem będzie ciekawa. Czasy nie są łatwe, co widać także po liczbach. Wymaga to jeszcze większej staranności i dbałości w wydawaniu środków, które posiadamy. Wydaje się, że nasze wysiłki związane ze stałym rozwojem miasta i uczynienia go jeszcze bardziej przyjaznym mieszkańcom, przynoszą swoje efekty.

Jaki to był rok?

Rok 2022 to przede wszystkim realizacja Budżetu Miasta Gdańska w bardzo trudnych warunkach (rosnąca inflacja oraz wzrost stóp procentowych i cen nośników energii, nietrafione zmiany prawne, czyli wprowadzenie rządowego tzw. Polskiego Ładu) oraz czas pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Mimo trudnych warunków udało się utrzymać stabilną sytuację budżetową, a dokonania Gdańska w pokonywaniu trudności, nie tylko budżetowych, zostały dostrzeżone i docenione – nasze miasto zdobyło m.in. I miejsce w kategorii laureaci 10-lecia rankingu Perły Samorządu oraz II miejsce w kategorii najlepszy samorząd, a Izabela Kuś, Skarbnik Miasta Gdańska, zdobyła I miejsce w kategorii dużych miast. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz otrzymała m.in. nagrodę Asa Samorządu – w kategorii „Inwestycje kulturalne i samorządowe”.

– Ubiegły rok był najgorszy pod względem demograficznymi w całej Polsce od czasów II wojny światowej. W Gdańsku także mamy ujemny przyrost naturalny, ale mimo tego rośnie liczba mieszkańców naszego miasta. Na koniec ubiegłego roku liczba ta wyniosła 486 345 osób. Od lutego, ubiegły rok stał pod znakiem wsparcia Ukrainy, a w szczycie tej pomocy blisko 28 procent mieszkańców naszego miasta stanowili Ukraińcy, w tym jedną czwartą stanowiły dzieci. Z pomocą Fundacji Gdańskiej uruchomiliśmy specjalny program Gdańsk Pomaga Ukrainie, na który składają się także transporty humanitarne i pomoc tam na miejscu. W Gdańsku wydano ponad 23 tysiące numerów PESEL i ponad 30 tysięcy kart miejskich Ukraińcom – mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz. – Twarde dane dotyczące budżetu: pod stronie wydatków wynosił on 4 miliardy 474 miliony złotych, a po stronie dochodów 4 miliardy 386 milionów złotych. Wydatki w stosunku do roku 2021 roku urosły o ponad 307 milionów. To, co bardzo ważne: zamknęliśmy rok z deficytem 88 milionów. Tu konieczna jest informacja o dwóch liczbach. Po zmianach podatkowych, ubytek w dochodach z tytułu podatku od osób fizycznych wyniósł ponad 334 miliony, natomiast rekompensata wyniosła zaledwie 114 milionów. Luka wyniosła więc ponad 200 milionów złotych!

Mimo trudnych warunków udało się utrzymać stabilną sytuację budżetową, a dokonania Gdańska w pokonywaniu trudności, nie tylko budżetowych, zostały dostrzeżone i docenione – nasze miasto zdobyło m.in. I miejsce w kategorii laureaci 10-lecia rankingu Perły Samorządu oraz II miejsce w kategorii najlepszy samorząd, a Izabela Kuś, Skarbnik Miasta Gdańska, zdobyła I miejsce w kategorii dużych miast.

Rok 2022 to także inwestycje (m.in. zakończone w tym roku: modernizacja sortowni w Zakładzie Utylizacyjnym czy budowa linii tramwajowej Nowa Warszawska), rozwój infrastruktury edukacyjnej (300 nowych miejsc w żłobkach, 374 miejsca w przedszkolach publicznych, budowa szkoły podstawowej przy ul. Srebrnej i rozbudowa ZSO przy ul. Orfeusza), budowa i uzupełnienia dróg rowerowych w ramach Systemu Tras Rowerowych SR STeR (ponad 10 km), budowa przejść naziemnych (Brama Wyżynna, GUM-ed) oraz kontynuacja Programu Modernizacji Chodników.

Szczegółowe dane znajdziemy w Raporcie o stanie miasta za 2022 rok oraz w załączonej prezentacji.

Dyskusja o Raporcie i sesja absolutoryjna

Raport zostanie przekazany radnym Gdańska. Będzie także do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

– Sesja absolutoryjna Rady Miasta Gdańska odbędzie się 22 czerwca. W jej trakcie odbędzie się debata na temat Raportu. Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym, w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy będą mieli możliwość zabrania głosu w dyskusji i przedstawienia swoich spostrzeżeń oraz uwag dotyczących Raportu – podkreśla Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska.

Aby móc uczestniczyć w debacie, należy złożyć przewodniczącej Rady Miasta Gdańska pisemny wniosek poparty co najmniej 50 podpisami.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Miasta Gdańska, Wały Jagiellońskie 1, pok. 104 (sekretariat) do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną Rady Miasta Gdańska, czyli do 21 czerwca 2023 roku. Formularz zgłoszenia także będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym, w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy będą zabierać głos według kolejności zgłoszeń. Czas przeznaczony na wystąpienia to 5 minut.

Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Miasta Gdańska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania.

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku
Fot. Grzegorz Mehringl

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version