Finanse Ruszył konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Ruszył konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą oddziaływanie szkodliwych czynników. Dokumentację trzeba przekazać do 8 lipca.

0d 6 czerwca można składać wnioski dotyczące dofinansowania inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pracy. W tym roku, odbywać się to będzie wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony: prewencja.zus.pl. Na konkurs w skali całego kraju przeznaczono łącznie aż 90 mln zł.

– Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka – informuje Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się m.in. w następujących obszarach technicznych:

– bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

– urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi;

– oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

– ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

– urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

– środki ochrony indywidualnej.

– Nie każdy płatnik może wziąć udział w konkursie. Nie można zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz podatków. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Wykluczony jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu – dodaje Anna Ilukiewicz

Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl, a więcej informacji w tym regulamin dostępnych jest także na stronie internetowej ZUS.

Anna Ilukiewicz
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa warmińsko-mazurskiego

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version