Archiwum Archiwum Elbląg Ruszył przetarg na budowę stadiony przy Agrykola

Ruszył przetarg na budowę stadiony przy Agrykola

Urząd Miejski w Elblągu ogłosił przetarg na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno-sportowego w Elblągu” przy ul. Agrykola 8” Realizacja obiektu będzie dofinansowana ze środków unijnych.
Inwestycja umożliwi niebawem fanom piłki nożnej oglądanie zmagań drużyn piłkarskich na nowoczesnym obiekcie. Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego obiektu pozwoli na zwiększenie pojemności stadionu do 5000 widzów.
W ramach inwestycji zakłada się realizację następujących elementów infrastruktury i wyposażenia:
a) boisko z trawy naturalnej do gry w piłkę nożną
b) boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną (wewnątrz istniejącego toru wrotkarskiego )
c) trzytorowa bieżnia okólna przy Gimnazjum nr 5
d) boiska treningowe o nawierzchni poliuretanowej wewnątrz bieżni przy Gimnazjum:
• boisko do gry w piłkę ręczną
• boisko do gry w koszykówkę
• boisko do gry w siatkówkę
• rozbieg do skoku wzwyż
• skok w dal, trójskok
• pchnięcie kulą
• trybuny
e) oświetlenie boiska z trawy naturalnej i boiska z trawy syntetycznej
f) oświetlenie terenu – słupy oświetlenia parkowego
g) ogrodzenie terenu i piłkochwyty przy boisku treningowym oraz przy boisku do piłki ręcznej
h) drogi, miejsca postojowe dla autobusów i samochodów osobowych
i) mała architektura: śmietniki, ławeczki, maszty flagowe
j) budynek zaplecza szatniowo-biurowego kompleksu sportowego z trybuną główną o kubaturze do 14 000 m3
k) trybuny
Przedsięwzięcie zakłada także zakup wyposażenia na potrzeby wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w tym składanej sceny do organizacji imprez kulturalnych.
Po zakończeniu Projektu, powstałą w wyniku jego realizacji infrastrukturą zarządzać będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.
Inżynier Kontraktu będzie monitorował i nadzorował realizację inwestycji.
Do jego obowiązków będzie należało:
• wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej
• uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane
• rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w czasie realizacji kontraktu
• wykonywanie zadań inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego i inwestora w rozumieniu Prawa budowlanego
• informowanie o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji kontraktu
• obsługa okresu gwarancyjnego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonych przez Wykonawcę robót budowlanych
Rozbudowa i przebudowa stadionu należy do największych inwestycji realizowanych przez samorząd w Elblągu. Z tego też względu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oferentom, stawiane są konkretne wymagania:
a) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do zarządzania kontraktem o znacznej wartości
b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, czyli:
• inżynierem do weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz do realizacji kontraktu na roboty budowlane
• zespołem do weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej
• zespołem do realizacji zadań związanych z przygotowaniem i realizacją kontraktu na roboty budowlane
Więcej informacji odnośnie wymagań oraz szczegółów oferty znaleźć można tutaj.
Całkowity koszt projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013” jest szacowany na ok. 35 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

UM w Elblągu

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version